Maarja Küla SA

Asutatud: 2001-05-04
Tegevusvaldkond: Intellektipuuetega inimeste sotsiaalhoolekanne
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: ly(at)maarjakyla.ee
Veebileht: www.maarjakyla.ee ja e-pood https://astri.ee/maarja-kula-kasitoopood/

Teenused: Koolituste pakkumine, metsamatkad.

Tooted: Käsitöö tooted.

Teenused avalikule sektorile: Erihoolekandeteenused, kaitstud töö teenus.

 

Ühiskondlik eesmärk: Luua elamisväärne ja looduslähedast eluviisi soosiv keskkond intellekti- ja liitpuudega inimestele, kus kõigil on võrdne võimalus eluks, õppimiseks ja töötamiseks vastavalt oma võimetele. Teiseks eesmärgiks on teavitada ühiskonda intellektipuudega inimeste olemasolust, olemusest ja nende elukorraldusega seonduvast.

Lahendus: Erihoolekandeteenuseid pakume peremajade tingimustes, integreerides samm-sammult erivajadusega inimesi suurde ühiskonda, rakendades kõiki võimetekohasele tööle. Võtmesõnaks on kõikide teenuste ja võimaluste pakkumisel isikukeskne lähenemine.

Saavutused: Maarja Küla kogukonnas elab 38 erivajadusega inimest. Koostöös Räpina Aianduskooliga pakume kutseõpet erivajadustega õpilastele. Pikaajalise kaitstud töö teenuse ning erinevate Töötukassa meetmete läbi pakume tööd või oleme leidnud tööd enam kui 40 erivajadusega inimesele. Tartus Lõunakeskuses asuvas poes müüme erinevates asutustes elavate erivajadusega inimeste poolt tehtud käsitööd.

Ettevõtlustulu: Erihoolekandeteenuste müük riigile, käsitööpood Tartus, kus müüakse erivajadustega inimeste tehtud toodangut. Alates 2016.a. töötab koolituskeskus, mis pakub erinevaid koolitusi nii erivajadusega inimestele kui ka nende tugipersonalile.

Pildid tegevusest