Maarjakodu MTÜ

Asutatud: 2000-09-18
Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekanne
Sihtgrupp: Intellektipuudega täiskasvanud
E-post: info.maarjakodu@gmail.com
Veebileht: maarjakodu.ee

Tooted: Erivajadustega inimeste tehtud käsitöö tooted.

Teenused avalikule sektorile: Erihoolekanne.

 

Ühiskondlik eesmärk: Erivajadusega inimeste iseseisva toimetulekuvõime säilitamine ja suurendamine ning nende perekondade elukvaliteedi parandamine.

Lahendus: Oleme loonud kodu intellektipuudega täiskasvanutele, kes saavad elada võimalikult iseseisvat elu eraldi oma päritoluperekonnast.

Saavutused: Pärnu südalinnas asub ainulaadne maja, mis on koduks kaheksale intellektipuudega täiskasvanule.

Ettevõtlustulu: Ühingu regulaarseks tuluks on klientide poolt makstav omaosalustasu majutuse ja toitlustuse eest ja Sotsiaalkindlustusameti makstav tasu erihoolekandeteenuste osutamise eest.

Pildid tegevusest