Meditech Estonia OÜ

Asutatud: 2009-08-05
Tegevusvaldkond: Eakate ja puuetega inimeste hoolekande koduteenused jm iseseisva turvalise elamise lahendused
Sihtgrupp: Eakad, puuetega inimesed, KOV-id, pered
E-post: info(at)medi.ee  Telefon: 661 8181
Veebileht: www.medi.ee

Teenused: Medi häirenuputeenus.

Tooted:  Automaatne ravimidosaator, elektriline pliidivalvur, asukoha positsioneerija; hooldekodude ja haiglate õekutsesüsteemid

Teenused avalikule sektorile: Kõik Medi poolt pakutavad lahendused, s.h. Medi häirenuputeenus, mida võib (kaas)finantseerida kohalik omavalitsus.

Ühiskondlik eesmärk: Võimaldada igal inimesel – hoolimata tema vanusest või puudest – elada turvaliselt ja iseseisvalt oma kodus.

Lahendus: Meditech pakub eakatele ja puuetega inimestele häirenuputeenust. Selle abil saab inimene terviserikke, õnnetuse või hädaohu korral randmele kinnitatud häirenupu ja spetsiaalse hoolekandetelefoni vahendusel alati ühendust kõnekeskusega. Medi operaator reageerib vastavalt tekkinud olukorrale: aitab abivajajat telefoni teel, saadab hädasolijale appi tema poolt usaldatava kontaktisiku (nt sugulase, naabri, hoolekandetöötaja) või võtab ühendust Häirekeskusega (kiirabi, päästeamet, politsei). Teenus sisaldab seadmete paigaldust, monitooringut, hooldust, tehnilist tuge ning muidugi ööpäevaringset kõnekeskuse teenust.

Saavutused: Häirenuputeenus on maailmas miljoneid inimesi aidanud üle 35 aasta. Eestis on häirenupp alates 2010. aastast aidanud lahendada sadu õnnetusjuhtumeid ja päästa vähemalt 33 korral inimese elugi. 2016. aastal oli hoolealuste keskmine arv 180 inimest ning päästetud elud (hinnanguline, põhineb teenuse tellijate vahetul tagasisidel) vähemalt 7 inimest. Häirenupu kasutamisel on hoolealuse lähedaste jaoks ka positiivseid majanduslikke mõjusid. Väheneva järelevaatamise koormuse tõttu lihtsustub pereliikmete töölkäimine. Lisaks võimaldab teenus nupu kasutajatel kauem kodus elada, mis on paarkümmend korda soodsam variant kui hooldekodusse elama asumine.

Ettevõtlustulu: Ööpäevaringne häirenuputeenuse pakkumine kõikjal üle Eesti. Meditech pakub teisigi turvalisust tõstvaid kodulahendusi. 2012. aastal lisandusid tootevalikusse automaatsed ravimidosaatorid ja elektrilised pliidivalvurid, mis samuti aitavad eakatel kauem ja turvalisemalt oma kodus elada, säästes elusid ja vara. Tellijateks on eraisikud (reeglina nooremad sugulased) ja kohalikud omavalitsused, kes saavad selleks taotleda toetust ka riigilt.

Medi kohta leiab infot veel www.häirenupp.ee ja www.facebook.com/medi.ee.

Pildid tegevusest