Merkuur OÜ

Asutatud: 06.10.2008/ alates sügis 2016. alustasime noorsootöö ja haridusalaste tegevustega
Tegevusvaldkond:  noorsootöö, haridus, tehnoloogia
Sihtgrupp: lapsed, noored, täiskasvanud
E-post: info@merkuur.eu
Veebileht: www.merkuur.eu

 

Teenused:

Tehnoloogia ja inseneeria valdkonna töötubade, huviringide ning teemapäevade korraldamine. Mobiilsete töökodade väljatöötamine ja rakendamine ning huvi-, koolitus- ja nõustamistegevuste pakkumine.

Teenused avalikule sektorile:

„Mobiilse teenusena läbi viidavad töötoad puidu- ja metallisektori ametite tutvustamiseks noortele“ . Teenust viiakse ellu koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskusega ja Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava „Tõrjuturiskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ programmi ressurssidest.

 

Ühiskondlik eesmärk:

Meie soovime, et noored innustuksid teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkondade võimalustest ning suudaksid tulevikus luua ägedaid tooteid ja teenuseid, millega maailma vallutada.

Meie​ ​eesmärgiks​ ​on​ ​pakkuda​ ​leidlikke​ ​ning​ ​nutikaid​ ​lahendusi,​ ​et​ ​noored​ ​sooviksid​ ​ise ette​ ​võtta​ ​ja​ ​teoks​ ​teha​ ​tegevusi,​ ​mida​ ​nad​ ​ei​ ​ole​ ​kunagi​ ​varem​ ​proovinud.​ ​Me valmistame​ ​töötubades​ ​metallist​ ​mälupulkasid,​ ​puidust​ ​kellasid​ ​ja​ ​spinnereid,​ ​et nihutada​ ​piire​ ​ning​ ​julgustada​ ​noori​ ​olema​ ​loovad​ ​ja​ ​ettevõtlikud.​ ​Leiame,​ ​et​ ​on​ ​väga oluline​ ​anda​ ​noortele​ ​võimalus​ ​panna​ ​ise​ ​käed​ ​külge,​ ​katsetada​ ​erinevaid​ ​töövõtteid, õppida​ ​lugema​ ​tehnilisi​ ​jooniseid,​ ​näha,​ ​kuidas​ ​töötavad​ ​arvjuhitavad​ ​seadmed​ ​ja valmivad​ ​päris​ ​tooted

Probleem:

Noored ei tule õppima metalli- ja puidusektoriga seotud ameteid ega vali insenerikarjääri ning Eesti tootmis- ja tööstusvaldkondades on puudus kvalifitseeritud tööjõust.  See on oluline ühiskondlik kui hariduspoliitiline teema, millele otsivad lahendust nii ettevõtted, erialaliidud kui haridusasutused. Hetkeolukorda kirjeldatakse järgnevalt, et Eestis ei ole ühtegi tööstusharu, mis ei vaevleks üha süveneva oskustöötajate ja spetsialistide puuduse käes, aktiivselt otsitakse taga nii oskustöölisi, insenere kui juhte.

Lahendus:

Meie viime noorteni tehnoloogiavaldkondade praktilise ja ettevõtlusega seotud õpikogemuse, et suurendada noorte karjääriteadlikkust tuleviku erialade valikul. Tehnoloogia valdkondade tutvustamine ja populariseerimine omab tähtsat rolli noorte igapäevaelu valikute tegemisel, esimeste praktiliste töökogemuste saamisel ja tulevikuerialade valikul. Teadlikumad valikud ja praktilised kogemused annavad noorele võimaluse siseneda enesekindlamana tööturule, teostada ennast erialases valdkonnas ning olla vääriliselt tasustatud ja hinnatud valdkonna asjatundja.

Saavutused:

Merkuuri meeskond on esimese kuue tegutsemiskuu vältel korraldanud üle-eestiliselt üle 75 töötoa ligikaudu 900-le noorele. Me oleme jõudnud oma tegevustega 11 maakonda, külastanud väiksemaid maakoole (nt Neeme, Imavere, Rosma, Püünsi), suuremaid koole (nt Kivilinna Kool, Tamme Kool, Ülenurme Gümnaasium), teinud koostööd noortekeskustega (nt Keila, Saue, Melliste, Valgjärve), osalenud robootika ja teadusüritustel, korraldanud töötubasid rannanoortekates Kuressaares ja Stroomi rannas, viinud töötubasid läbi koostöös malevanoortega Järva-Jaani Vanatehnika Varjupaigas, pakkunud põnevaid tegevusi Kärdla kohvikutepäeval „Noore tehniku“ kohvikus ja muidugi rändasime ringi sellel suvel koos Laste Vabariigi meeskonnaga (Türi, Kuusalu, Abja-Paluoja, Kilingi-Nõmme).

Ajujahi 10. hooaja sotsiaalse ettevõtluse eripreemia.

Merkuuri ja mobiilsete töötubade meediakajastused

Ettevõtlustulu:

Tehnoloogia ja inseneeria valdkonna töötubade, huviringide ning noortele suunatud ürituste korraldamine. Mobiilsete noortele suunatud  teenuste väljatöötamine, insenertehniliste lahenduste pakkumine ja ellu viimine.

Pildid tegevusest