DUO kirjastus MTÜ

Asutatud: 2014-11-11
Tegevusvaldkond: Kirjastamine; Koolitamine; Kogemusnõustamine; Huvikaitse
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad, Tavaelanikkond; Raskest psüühikahäirest taastujad; Sotsiaalvaldkonna õppejõud ja koolitajad.
E-post: katrin.grunberg(at)gmail.com
Veebileht: www.duokirjastus.eu

 

Teenused: Raamatute ja trükiste koostamine, kujundamine, tõlkimine ja väljaandmine.

 

Ühiskondlik eesmärk: Pakkuda tuge ja sobivaid töövõimalusi vaimsete tervisehäiretega inimestele.

Lahendus: Erivajadustega inimestele töökohtade loomine, nende toetamine, nõustamine ja huvikaitse. Avalikkuse teavitamine vaimse tervise häiretest, et vähendada häbimärgistamist ja stereotüüpe. Lisaks arendavad kogemusnõustamise teenust ning pakuvad valdkondlikke koolitusi.

Saavutused: Oma esimesel tegevusaastal andsid osalise koormusega tööd kolmele erivajadusega inimesele ning pakkusid kahele tööpraktika võimalust. Andsid välja esimese raamatu „Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil.“ Ilmus ka selle venekeelne versioon.

Ettevõtlustulu: Kirjastuse põhitoodeteks on kaasaegsed õppematerjalid ning kootööpartneritele vajalike trükiste koostamine, kujundamine, tõlkimine ja väljaandmine. Lisaks pakutakse kogemusnõustamise teenust ja koolitusi.