Nukufilmi Lastestuudio MTÜ

Asutatud: 2001-12-21
Tegevusvaldkond: kultuur, haridus
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Noored, Eakad, Vähemate võimalustega sihtrühmad, Tavaelanikkond
E-post: info(at)nukufilmilastestuudio.ee
Veebileht: www.nukufilmilastestuudio.ee

Teenused: Animatsiooni töötoad ja sünnipäevad, animatsiooni kursused.

Teenused avalikule sektorile: Animatsioonialane huviharidus.

Ühiskondlik eesmärk: MTÜ Nukufilmi Lastestuudio südameasjaks on animatsioonialase huvihariduse arendamine ja animatsiooni kui võimalusterohke ja valdkonnaülese töövahendi tutvustamine. Soovime, et animatsioonialane huvitegevus ning animatsioon kui loov õpetamismeetod ja eneseväljendusvahend oleks Eestis kõigile kättesaadav.

Lahendus: Korraldame õppstuudio tööd, kus on võimalik õppida huvikoolis, lühikursustel, animatsioonitöötubades ning osaleme projektides, mis aitavad animatsiooni kui töövahendit tuua lastele ja noortele lähemale

Saavutused: Oleme 10-aastat töös hoidnud erahuvikooli ja selle käigus arendanud välja animatsiooni õpetamismetoodikad lastele ja noortele. Huviringid toimuvad ka Kiilis ja Sauel ning aastas õpib meie juures ca 80 õpilast. Aastatel 2006-2013 viisime koos HITSAga läbi animatsiooni koolitusi üldhariduskoolide õpetajatele. Eesmärgiks oli õpetada võimalusi animatsiooni kui õppevahendi kasutamiseks. Koolitustes osales aastate jooksul üle 700 õpetaja. Oleme olnud partneriteks Priit Pärna Animafilmi Festivalil, Heino Parsi nimelisel Animafestivalil ja Kuressaare Animapäevadel, mis annavad panuse animatsiooni populariseerimisele ja viivad võimalused tegeleda animatsiooniga ka tõmbekeskusest väljapoole.

Ettevõtlustulu: Korraldame animatsiooni huvikooli tööd ning pakume animatsiooni töötube ja koolitusi kooliõpilastele ja õpetajatele, koolivaheaja lühikursuseid noortele, animatsiooni töötubadega sünnipäevi ning meeskonnakoolitusi ja laste jõulupidusid ettevõtetele

Pildid tegevusest