Ökokratt MTÜ

Asutatud: 2003-01-13
Tegevusvaldkond: loodusharidus, aiandusteraapia, nutiseadmete kasutamine õppetöös, jalgrataste, vaistuvibude ja seminariruumi rent, kogukonna arendamine ja sotsiaalne ettevõtlus
Sihtgrupp: Pered, noored, eakad, vähemate võimalustega sihtrühmad, tavaelanikkond.
E-post: info(at)okokratt.ee
Veebileht: www.okokratt.ee

Teenused: Keskkonnatelk, mürafoor, ökotants, puhta vee teemapark, taimeteraapia.

 

Ühiskondlik eesmärk: Eestimaa elanike, eelkõige laste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja säästva eluviisi propageerimine. Teades oma kodukoha keskkonnaalast olukorda, oskame hoida kogu Eestimaad.

Lahendus: Interaktiivsete keskkonna- ja loodushariduse teenuste osutamine. Kogukonna kaasamine projektidesse. Keskkonnateadlikkust tõstvate teenuste osutamine; keskkonnaprobleemide põhjus-tagajärg suhete teavitustöö. Koolitused lastele, noortele, tööealisele elanikkonnale, eakatele.

Saavutused: MTÜ Ökokratt koostöövõrgustik on välja arenenud eelneva 12 aasta jooksul üle Eesti, sellesse kuulub 108 kohalikku omavalitsust, 265 haridusasutust ja üle 2500 õpetaja, kes saavad regulaarselt kuukirja, ligi 30 000 noort, kes osalevad erinevates projektides, ning suur hulk partnereid. Välja on arendatud Puhta vee teemapargi taristu ja õppehoone.

Ettevõtlustulu: Pakume teenuseid Puhta vee teemapargis loodus- ja keskkonnaõppes, vara rentimisega, Meeteaed aiandusteraapias, Keskkonnatelgi teenuseid pakkudes ning viies läbi erinevaid sündmusi.

Pildid tegevusest