Põhja-Eesti Pimedate Ühing MTÜ

Asutatud: 1998-12-02
Tegevusvaldkond: Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
Sihtgrupp: Nägemispuudega inimesed
E-post: ppy(at)ppy.ee
Veebileht: www.ppy.ee

Teenused: Nägemispuudega inimestele, kultuuri-, spordi-, vabaajategevused ja igapäevatoimetulekut toetavad teenused.

Teenused avalikule sektorile: Pikaajalise kaitstud töö teenus nägemispuudega inimestele.

 

Ühiskondlik eesmärk: Põhja-Eesti Pimedate Ühing (PPÜ) toetab pimedate ja nõrgaltnägijate igapäeva-toimetulekut, naasmist avatud tööturule, hariduse omandamist, vaba aja veetmist ja lõimumist ühiskonda.

Lahendus: PPÜ vahendab tugiisiku teenust nägemispuudega inimestele, pakub erinevaid sportimis- ja käsitöövõimalusi ning nõustamisteenuseid (kohanemist toetava info jagamine; kogemusnõustamine; tugistruktuuri tutvustamine; koolitused sobivate koolituskavade järgi; vaba aja veetmise võimaluste loomine). Ühing on esmane kontaktipunkt, kus nägemise kaotanud inimesed saavad infot ja ligipääsu vajalikele tugiteenustele ning leiavad mõttekaaslasi. Näiteks pakutakse isikliku abistaja-, nõustamis-, lugemis- ja juhtkoerte toiduga varustamise teenuseid. Ühingu juures tegutsevad solistid ja puhkpilliorkester, toimuvad spordiringid, laenutada saab heli- ja punktkirjas raamatuid, kasutada spetsiaalset arvutiklassi jne.

Saavutused: 2013. aastal ühendas PPÜ 545 nägemispuudega inimest, kes said Põhja-Eesti Pimedate Ühingu vahendusel 18 vajalikku teenust. Spetsialistide ja üliõpilaste koolitamine – 2013. aastal korraldati 5 koolitust; seadusloomes osalemine.

Ettevõtlustulu: PPÜ sissetuleku allikateks on avalike teenuste pakkumine ja Tondi 8a maja renditulu.