Solve et coagula OÜ

Asutatud: 2013-06-09
Tegevusvaldkond: Erivajadustega inimeste tööhõive, käsitöö tootmine
Sihtgrupp: Vähenenud töövõimega inimesed
E-post: indrek.linnuste(at)gmail.com
Veebileht: www.secestonia.com

Teenused: Koolitused, tööturutenused, allhanked, puidutööd, CNC freesimine.

Tooted: Käsitöö esemed.

Teenused avalikule sektorile: Kaitstud töötamise teenus. Tugiisiku teenus.

Ühiskondlik eesmärk: Solve et Coagula eesmärk on läbi kaitstud töökohtade anda võimalus tööd ja tegevust leida sotsiaalsetes riskirühmades olevatele inimestele. Sihtrühmas on nii erivajadustega inimesi, vanglast vabanenuid kui erinevate tervise ja psühhosotsiaalsete probleemidega isikuid, kes vaatamata oma keerulisele elukäigule ja tööturult välja kukkumisele on täis endiselt tahet ja motivatsiooni arendamaks oma võimeid ja leida väljund oma tegevusele.

Lahendus: Kaitstud töö on mõeldud eelkõige inimestele, kes ei ole kohe valmis tööle asuma, sest puude või terviseseisundi tõttu ei suuda nad töötada tavapärastes töötingimustes ning vajavad töö leidmiseks ja tööle asumiseks pidevat juhendamist ning turvalist keskkonda, osakoormusega tööpäeva.

Saavutused: Hetkel oleme Pärnumaal kasvamas suurimaks tööandjaks ja teenusepakkujaks vähenenud töövõimetega inimestele.

Ettevõtlustulu: Pakume teenuseid Eesti Töötukassale; Sotsiaalkindlustusametile. Pärnu linnale jt. Lisaks teenime tulu oma toodangute (käsitöö, puidutööd) müügist ning teenuste müügist (koristus ja haldustööd, CNC frees). Pakume ka erinevaid koolitusi.

Pildid tegevusest