Speaksmart OÜ

Asutatud: 2006-06-10
Tegevusvaldkond: Täiskasvanutele mõtlemis-, kõne- ja väitluskoolitused
Sihtgrupp: Tavaelanikkond
E-post: info(at)speaksmart.ee
Veebileht: www.speaksmart.ee

Teenused: Argumenteeritud mõtlemis-, suhtlemis- ja juhtimisoskuste koolitus ja konsultatsioon, aruteludisain ja -juhtimine.

Teenused avalikule sektorile: Valitsusasutused ja teised riigiasutused on olnud pikalt meie põhiteenuste, koolitus- ja konsultatsiooniteenus, organisatsiooni väitlusklubi ning modereerimine, suurkliendid.

Ühiskondlik eesmärk: SpeakSmart juhindub missioonist juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument, ja arendada selleks vajalikke oskusi.

Aitame avalike asutuste, vabaühenduste ja ettevõtete töötajatel ning juhtidel muutuda argumenteeritud juhtimisega organisatsioonideks, et neil oleks:

• argumenteeritum suhtlus kolleegide, partnerite ja klientidega, mis viib tulemuslikuma koostööni; • struktureeritumad ja paremini juhitud koosolekud, mis ei raiska osalevate inimeste aega;

• tõestusmaterjaliga toetatud müügiargumendid, millega klienti veenda;

• läbirääkimistel oma huvide ja ootuste väljendamiseks ja kaitsmiseks argumendid, vältides laskumist emotsionaalsesse manipulatsiooni;

• hästi ettevalmistatud kõneisikud, kes teevad veenvaid ja meeldejäävaid avalikke kõnesid;

• argumenteerimist toetav töökeskkond, milles juhid küsivad ja ootavad oma töötajatelt argumente paremate ja pikema mõjuga otsuste tegemiseks.

Lahendus: Vastavalt kliendi päringule töötame põhjaliku eeltöö käigus välja teenuse, mis rahuldab nende (koolitus)vajadusi. Selleks võib olla rätsepatööna valminud koolitus- või konsultatsiooniteenus, modereerimine üritusel, koosoleku läbiviimine või show-väitluse tegemine. Iga teenuse lahutamatu osa oma argument – koolitustel õpetame argumenti kasutama, modereerimise käigus keskendume arutelude sisule ja küsime esinejatelt argumente ning show-väitluse käigus toome argumendid ise kuulajate ette. Teenusele eelneb põhjalik eel- ja järeltöö (kuni aasta peale teenuse osutamist), et saavutada võimalikult suur mõju oma sihtgrupi hulgas.

Saavutused: Aastatel 2006 – 2016 on meie koolitustel osalenud kokku ligi 10.000 inimest ning meie toel on ellu kutsutud või toimunud kokku 14 erineva asutuse või ettevõtte väitlusklubi. Alates 2011. aastast oleme juhtinud ligi 70t erinevat arutelu, seminari või konverentsi ning oleme alaline Arvamusfestivali koostööpartner. Rahulolu meie teenusega on seni olnud stabiilselt kõrge. Tellijate soovitusindeks meie koolitusteenusele on 84% , modereerimisteenusele 80%. Koolitusäris on hea soovitusindeks üle 50%. Kõikide koolituste ja koolitajate keskmine tagasiside osalejatelt 2016. aastal oli 4.87 / 5. 2015. ja 2017. aastal on meile omistatud Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi hõbemärgis. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ühendab tuntud ja juhtivaid Eesti ettevõtteid, kes on teadlikud oma ettevõtte mõjust loodusele; kes mõistavad, et nad eksisteerivad kogukondades, kus leidub nende toodete või teenuste kasutajaid ja arendajaid; kes väärtustavad oma töötajaid ning kes on ausad, läbipaistvad koostöösuhetes tarbijate, tarnijate ja partneritega. 2017. aastal olime Parima Personaliprojekti võitja partner, viies ellu suurima osa Maksu- ja Tolliameti eesistumise meeskonna koolitusest.

Ettevõtlustulu: Pakume argumenteeritud mõtlemis-, suhtlemis- ja -juhtimisoskuste koolitus- ja konsultatsiooniteenuseid, algatame ja juhime ettevõtete väitlusklubisid ja modereerime arutelusid ning konverentse. Lisateenustena rendime välja oma koolitusruumi ning pakume show-väitlusi konverentsidel.

Pildid tegevusest