Taaskasutuskoda MTÜ

Asutatud: 2012-09-28
Tegevusvaldkond: Taaskasutus
Sihtgrupp: Tavaelanikkond
E-post: info(at)taaskasutuskoda.ee
Veebileht: www.taaskasutuskoda.ee

Teenused: Töötoad asjade taaskasutamise võimalikkusest.

Tooted: Kasutatud asjade müük.

 

Ühiskondlik eesmärk: Taaskasutuskoda on mittetulundusühing ökoloogiliselt puhta elukeskkonna saavutamiseks ja keskkonda hoidvate eluviiside juurutamiseks läbi asjade taaskasutamise.

Lahendus: Taaskasutuskoda kogub kokku kasutult seisvad asjad, korrastab need ja annetab abivajajatele või suunab müüki läbi Moostes asuva poe või läbi e-poe.

Saavutused: Kagu-Eesti jäätmejaamades on avatud Taaskasutuskoja vastuvõtupunktid, mis annavad inimestele kodu lähedal võimaluse asjadest loobuda. Taaskasutuskoja kaks korda aastas korraldavast kirbuturust on kujunenud Lõuna-Eesti kõige suurema kauplejate arvuga üritus.

Ettevõtlustulu: Taaskasutuskoda tegeleb üleliigsete, kuid kasutuskõlblike esemete kokkukogumise, korrastamise ja uuesti kasutusse andmisega müügi või tasuta loovutamise teel taaskasutuskeskuse põhimõttel.