Tartu Erahariduse Edendamise Selts MTÜ

Asutatud: 2007-02-27
Tegevusvaldkond: haridusasutuste pidamine ja haridusvaldkonna koostöö
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, teised haridusasutused
E-post: liina.vaher(at)tera.tartu.ee
Veebileht: www.tehes.tartu.ee/tehes

Teenused: Võimalik omandada alus- ning põhiharidus, võtta osa huvitegevustest ja täiendada end täiskasvanutele mõeldud kursustel ja programmides.

Teenused avalikule sektorile: Tartu Erakool, HuviTERA erahuvikool, Terakese eralasteaed ja Hariduskeskus.

 

Ühiskondlik eesmärk: TEHESi eesmärk on toetada peresid elutervete ja väärikate isiksuste kasvamisel, säilitades lapse isikupära, toetades tema individuaalset arengut ja andes vajalikud koostööoskused.

Lahendus: Ühiskondliku eesmärgi täitmiseks loome kaasaegse, tasakaalustatud ja arendava keskkonna kus on võimalik omandada alus- ning põhiharidus, võtta osa huvitegevustest ja täiendada end täiskasvanutele mõeldud kursustel ja programmides. TEHESi all tegutsevad Tartu Erakool, HuviTERA erahuvikool, Terakese eralasteaed ja Hariduskeskus. TEHESi haridusasutused väärtustavad õppimist kui inimese järjepidevat ja mõtestatud arengut eelkõige iseenda suhtes.

Saavutused: 2012/13 õppeaastal katab Terake 80 lasteaiakoha vajaduse, põhiharidust omandab 187 last ning huvikoolis õpib 320 last Tartust ja selle ümbrusest. Lastevanemate Akadeemias osaleb kokku 37 täiskasvanut.

Ettevõtlustulu:Valdav osa ettevõtlustulust tuleb tasulistest teenustest (õppe- ja koolitustasud).

Pildid tegevusest