Terve Eesti SA

Asutatud: 2006-07-21
Tegevusvaldkond: Terviseedendus
Sihtgrupp: Tavaelanikkond
E-post: alari(at)terve-eesti.ee
Veebileht: www.terve-eesti.ee

Teenused: Töökohapõhiseid ennetusprogramme inimeste harimiseks HIV, lapse seksuaalse arengu ja sõltumatu alkoholitarbimise teemadel.

 

Ühiskondlik eesmärk: Terve Eesti Sihtasutuse (TESA) eesmärk on kaasata tööandjad keeruliste rahvatervise probleemide ennetamisse Eestis. Alkoholi liigtarvitamise hinnanguline kahju Eesti majandusele üldiselt oli 2006. aastal võrdne ligikaudu 1,1 protsendiga sisemajanduse kogutoodangust (Lai, 2007). Eestis sureb igal aastal alkoholi tõttu üle 500 inimese, nendest kolmveerand on mehed. Vaatamata tavaarusaamale, et nõukogude ajal joodi Eestis “kordades rohkem”, on viimase kahekümne aasta jooksul alkoholi tarvitamine Eestis püsivalt kasvanud. Sealhulgas kasvas puhta alkoholi tarvitamine ühe elaniku kohta ajavahemikus 1995-2007 üle kahe korra. Eesti puhul on probleemiks ka see, et alkoholi kuritarvitamist alustatakse väga varakult, juba alaealistena.

Lahendus: Töökohapõhiste ennetusprogrammide abil inimeste harimine HIV-, lapse seksuaalse arengu ja sõltumatu alkoholitarbimise teemadel. Lisaks koordineerib TESA koalitsiooni „Ettevõtted HIV vastu“ tegevusi. Erinevad uurimused on näidanud, et just töökohtadel on kõige suurem mõju inimeste riskikäitumise vähendamisele. Esiteks käib suur osa täiskasvanutest ja alkoholitarbijatest tööl. Teiselt poolt on töökoht piisavalt väike ja kontrollitav keskkond, milles võib korraga jõuda paljude töötajate ning nende peredeni. Kolmandaks on tööandjad oluliseks partneriks ühiskondliku elukorralduse ja kultuuri vormimisel tervikuna.

Saavutused: Alates 2006. aastast on TESA läbi viinud 722 koolitust ning kaasanud seeläbi otseselt ennetusse 12 045 inimest (31.12.2012 seisuga). Läbi koolituste ja ettevõtete siseste sotsiaalkampaaniate on TESA jõudnud rohkem kui 30 000 inimeseni. Koolituste tagasiside lehtede abil kogutud info põhjal on rahulolu väga kõrge – 95%. Koolitusi läbi viinud organisatsioone on rohkem kui 250, kellest peaagu pooled on olnud äriettevõtted, sh Swedbank, Statoil, Nordecon, Tallinna Vesi, Tallinna Kaubamaja, SEB Pank, Regio, Rimi Eesti, Riigi Kinnisvara AS, TNS Emor jpt. Lisaks kümned koolid ja lasteaiad. Koalitsiooni “Ettevõtted HIV vastu” loomisega on TESA igapäevaselt kaasanud HIV-ennetusse 13 edukat Eestis tegutsevat ettevõtet ning rohkem kui 8000 töötajat ja nende lähedast. Viimase 5-aasta jooksul on HIVsse nakatumine Eestis vähenenud peaaegu poole võrra. HIV-testi teinute osakaal on samal ajal tõusuteel. 2010. aasta tasemelt (23% testinuid) oleme jõudnud olukorda, kus 31% täisealisest ning 36% tööealisest (21–65-aastasest) elanikkonnast on vähemalt korra HIV-testi teinud.

Ettevõtlustulu: Töökohapõhiste ennetusprogrammide müük eelnevatel mainitud teemadel (HIV, lapse seksuaalne areng ja sõltumatu alkoholitarbimine).

Pildid tegevusest