THINK Eesti MTÜ

Asutatud: 2004-05-01
Tegevusvaldkond: Puuetega inimeste töö- ja koolituskeskus
Sihtgrupp: Puuetega inimesed
E-post: Think(at)think.ee
Veebileht: www.think.ee

Teenused: Erinevad kursused, andmesisestus, kodulehtede valmistamine, raamatupidamisteenus.

 

Ühiskondlik eesmärk: MTÜ THINK Eesti on organisatsioon, kuhu kuuluvad erinevate erivajadustega inimesed üle Eesti. MTÜ THINK Eesti baasil loodud puuetega inimeste töö- ja koolituskeskus THINK tegeleb erivajadustega inimeste koolituse ja tööhõive edendamisega üle vabariigi. Meie ühingus on inimesed, kes tahavad õppida ja töötada ning ka ise panustada, ühiskonnale midagi väärtuslikku anda. Ühing aitab nende inimeste eesmärke ellu viia. Osaleme rahvusvahelistes koostööprojektides.

Lahendus: THINK Eesti pakub erivajadustega inimestele võimalusi koolitada, ise koolitustel osaleda, pakkuda teenuseid, kirjutada ja läbi viia projektitegevusi, toetades inimeste algatusi.

Saavutused: Meie tegevusi viivad ellu erivajadustega inimesed ise. Oleme pakkunud aastaid erinevaid kursuseid, kõige populaarsem on viipekeelekursus, mille juhendajad on kurdid. Osaleme rahvusvahelistes õpiprojektides, avardanud silmaringi ja andnud võimaluse projekte läbi viia ka erivajadusega inimestele. Kogume annetusi tublidele puudega inimestele, makstes stipendiaatidele rahalisi toetusi. Oleme loonud erivajadustega inimeste käsitöövõrgustiku “Käpik”, mille liikmeteks on ka mitmed SEV-i liikmed.

Ettevõtlustulu: Pakume erinevaid koolitusi, kõige populaarsem on viipekeelekursus. Osutame andmesisestusteenust, raamatupidamisteenust, loome kodulehti. Vähesel määral müüme ka erivajadustega inimeste poolt valmistatud käsitööd.