Väärtustades Elu SA

Asutatud: 2006-03-28
Tegevusvaldkond:
Sihtgrupp: Pered ja lapsed
E-post: koolitus(at)rasedus.ee
Veebileht: rasedus.ee

Teenused: Raseduskriisi nõustamine,paarisuhtekoolitused ja koolitused töökohtadesse peresõbraliku ettevõtte arendamise eesmärgil.

 

Ühiskondlik eesmärk: SA Väärtustades Elu (edaspidi SAVE) eesmärk on tõsta teadlikkust toimivast paarisuhtest, perede toimetulekut tagasilöökide ja kriisidega ning seeläbi tõsta Eesti perede elukvaliteeti. Soovime tekitada muutust ühiskonnas ja inimeste mõtlemises: püsiv paarisuhe annab rahulolu ning tagab stabiilsema ja kvaliteetsema elu nii lastele kui täiskasvanutele.

Lahendus: SAVE pakub paari- ja peresuhet tugevdavaid teenuseid: raseduskriisi nõustamist ja PREP paarisuhtekoolitusi.

Saavutused: Lisaks teenuste pakkumisele on SAVE kujunenud arvamusliidriks avades avalikkuses Eesti ühiskonnale oluliste teemade diskussioone. Näiteks konverentsi „Miks Eesti naine ei sünnita?“ kajastasid 5 erinevat telekanalit, 3 raadiokanalit, uudisena ja erinevate artiklitena 12 erinevat meediaväljaannet (http://save.ee/meedias/). 2012. aastal oli PREP-paarisuhtekoolituse läbinuid 144, 2013. aastal oli see arv 224 inimest. Raseduskriisinõustamise nõustamiskordade arv 2012. aastal oli 3962 ja 2013. aastal 3683 (2013. aastal muutus raseduskriisi nõustamine saatekirja põhiseks).

Ettevõtlustulu: Teenuste müügist tekkiv ettevõtlustulu katab osaliselt põhitegevusega seotud kulud. Tekkinud tulu suunatakse raseduskriisi nõustamisteenuse osutamisele, teavitustööle ning arendustegevusele. PREP-paarisuhtekoolitust on toetanud kohalikud omavalitused, et muuta see elanikele kättesaadavaks.

Vaata lisaks: raseduskriisi nõustamine ja PREP-paarisuhtekoolitused