Teenusedisaini koosloometeenus õpetab loovalt probleeme lahendam

22.06.2017

SEA_logoSeptembris käivitab Sotsiaalsete Ettevõtete võrgustik KÜSKi toel 16-kuulise märgilise tähtsusega projekti, mille abil arendab SEV endale omatulu teenimise mudeli.  Projektile aitavad kaasa kõik SEVi töötajad. Üheskoos arendatakse välja ja katsetatakse praktikas teenusedisaini koosloometeenust, mis nagu nimigi ütleb, ühendab endas teenusedisaini ja koosloome. Uudsel viisil hakatakse arendama kaitstud töö teenust.

Teenusedisaini  eesmärgiks on uute teenuste arendamine või olemasolevate parandamine nii kliendi kui ka teenusepakkuja vajadusi ja võimalusi silmas pidades ning nende vahel majanduslikult mõistlikku tasakaalu otsides. Iseenesest ei ole teenusedisainis midagi uut, see on põhimõtteliselt sama, mis on disainimõtlemine.  Disaini võib mõista ka kui loovat probleemilahendamist.

Koosloome toob ühe laua taha kõik väljaarendatava teenuse osapooled. Sel korral on teenusepakkujateks Töötukassa, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Astangu Kutserehabilatatsiooni Keskus. Koosloome tähendab seda, et kõik osapooles panustavad teenuse arendamisse koosloomejuhi eestvedamisel ja teenusedisaini tööriistu kasutades.

„Ka Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika suunised ütlevad, et teenuseid tuleb luua koos inimestega ja inimeste jaoks. Koosloomet saab teenuse arendamisel ja probleemide lahendamisel kasutada samamoodi nagu kaasamist poliitikakujundamises, kusjuures ka poliitikakujundamises saab koosloomet kasutada. Kunagi oli kaasamine uus ja arusaamatu asi, täna on see normaalsus. Loodetavasti läheb nii ka koosloomega,“ selgitab projektijuht Rasmus Pedanik.

SEVi koosloometeenus on uudne, kuna erilist rõhku pannakse rühmajuhi ehk fasilitaatori rollile, mis tähendab, et disainer ei ole see, kes disainib, vaid kõik osapooled disainivad. Rühmajuht juhib seda loovprotsessi. SEV lisab tüüpilistele teenusedisaini tööriistadele uusi nagu näiteks mõjudisain,  ühismõju strateegia ja muudatuste juhtimine, mis on disainis ehk isegi kõige tähtsam komponent. Oluline ju on, et uuel lahendusel oleks soovitud mõju ja lahendused ka ellu viidaks.

Teenusedisaini koosloometeenuse praktiline katsetamine aitab mõista, kas SEV suudab klientidele pakkuda seda lisaväärtust, mida teenusedisaini koosloome protsess potentsiaalselt võimaldab. Projekti jooksul liidab SEVi meeskond seni arenguprogrammides eraldi katsetatud teenuseosad ühtseks tervikuks, luues sel viisil universaalse lahenduse, mis on kasutatav nii avalikus sektoris, kolmandas sektoris kui ärisektoris.

Teenus aitab hankida SEV-ile omatulu ja täita organisatsiooni eesmärke. Projektile aitavad kaasa koosloomejuht Rasmus Pedanik, avalike teenuste ekspert Kaie Kotov, uuringuekspert Marko Uibu ja ühiskondliku mõju ekspert Jaan Aps. Projekti lõpuks sõlmib SEV esimesed teenusepakkumise lepingud.

 

KYSK-Sisemin

 

 

 

 

Katrin Jõgisaar,