TÖÖPAKKUMINE: Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik otsib eestvedajat (juhatuse liiget)

28.10.2018

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) visioon: kõik ettevõtted tegutsevad inimeste heaolu ja looduskeskkonna kaitse nimel. Meie eesmärgiks on sotsiaalsete ettevõtete arvu, suutlikkuse ja ühiskondliku mõju suurendamine Eestis.

Mida eesmärgi nimel teeme? Mõjutame avaliku sektori otsuseid sotsiaalse ettevõtluse arengu toetamiseks. Muudame sotsiaalse ettevõtluse tuntud ja atraktiivseks karjäärivalikuks noortele, viies teema noorsootöösse ja formaalharidusse. Pakume arenguprogramme sotsiaalsetele ettevõtjatele (nt turundus- ja müügivõimekuse tõstmiseks).

Mõned faktid: oleme strateegiline partner Siseministeeriumile kodanikuühiskonna arendamisel. Veame koostöös Briti Nõukoguga eest üht Eesti populaarsemat noorteprogrammi Changemakers Academy. Hetkeseisuga on meil 51 liiget. Oluline osa meie tööst on ka rahvusvaheline. Loe meie tulemustest Maailmamuutjad.ee profiilist ja tutvu ka majandusaasta 2017 aruandega.

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikku on oodatud

EESTVEDAJA (JUHATUSE LIIGE)

Eestvedajalt ootame:

 • motivatsiooni kasvatada SEVi mõju ja selle eeldusena organisatsiooni suurust partnerite, tiimi ja tulu mõttes;

 • eelnevat vastutusrikast töökogemust eelistatavalt äri- või avalikust sektorist, sh näiteid mitmete osapoolte motiveeritud panust eeldavate tegevuste edukast elluviimisest;

 • võimet ja motivatsiooni teha asju vajadusel korraga ära nii strateegilisel kui operatiivsel tasandil (näiteks selgete seisukohtade esitamine Riigikogu ees ja seejärel sellest ise ägeda Facebooki postituse avaldamine);

 • eelnevat isiklikku kokkupuudet mõne maailma paremaks muutva algatusega;

 • arukalt hoolimist ja ka teistest meie tiimi väärtustest lähtumist;

 • väga head eesti ja inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas.

Eestvedajale pakume:

 • võimalust muuta maailma paremaks – mõtestatult (st võimendada ettevõtlust elujõulise viisina ühiskondlike probleemide leevendamiseks);

 • kiiret professionaalset arengut (sh strateegiline mõtlemine ja koostöösuhete loomine);

 • keskkonda, milles on võimalik kujuneda nii Eesti siseselt kui rahvusvaheliselt tunnustatud juhiks ja liidriks (tööülesannete seas seisab koheselt ees koostöö näiteks Siseministeeriumi, SEB Panga, Eesti Noorsootöö Keskuse ja OECD-ga);

 • ägedat töökohta vabaühenduste ühiskontoris Telliskivi Loomelinnakus (koos võimalusega paindlikuks tööajaks ja -kohaks);

 • rahalise stardipaketina vabaühenduste sektori kontekstis head töötasu ehk Eesti keskmist brutopalka koos tulemustasu võimalusega.

Eestvedaja rollideks on:

 • sotsiaalse ettevõtluse valdkonna edendamine ja esindamine suhtluses avaliku sektori ja teiste partneritega (sh rahvusvaheliselt), muuhulgas Kodanikuühiskonna arenguprogrammi 2021-2030 koostamisel;

 • eri sihtrühmadele (nt tarbijatele, potentsiaalsele eestvedajatele, SEVi liikmetele) suunatud mõjusate tegevuste käivitamine ja koordineerimine rõhuga kommunikatsioonikampaaniatel ja turundusel;

 • organisatsiooni tegevjuhtimine (sh rahastuse hankimine, tiimi laiendamine, liikmete värbamine).

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 22. novembriks 2018 kl CV-Online keskkonna kaudu või aadressile info@sev.ee:

 • vabas vormis elulookirjelduse;

 • lingi kuni kolmeminutilisele videole, mis annab infot Sinu motivatsiooni ja kogemuste kohta;

 • kontaktandmed kahelt soovitajalt koos põhjendusega, miks just nemad oskavad Sind iseloomustada seoses isiklike väärtuste ja professionaalsete kogemustega, mida eestvedajalt eeldame.

Tööle asumise eeldatav aeg on jaanuaris 2019. Võimalik on ka varasem algus.

Lisainfo: Jaan Aps, SEVi juhatuse esimees (jaan@sev.ee, 52 02 256).