Ühiskondliku mõju eesmärgistamine, hindamine ja kommunikatsioon

Ühiskondliku mõju eesmärgistamine, hindamine ja kommunikatsioon

Usume sellesse, et igaüks meist peaks saavutama oma potentsiaali, st oma maksimaalse mõju. Lisaks sellele, et ise teada, miks, mida ja kuidas teeme, tasub oma mõjust ka teistele rääkida. See aitab levitada inspiratsiooni ja leida uusi partnereid.

Kuidas kaardistada vajadusi positiivsete muutuste loomiseks? Mil viisil seada selgeid eesmärke maailma paremaks muutmiseks? Mis on “muutuse teooria” ja mida sellega praktiliselt peale hakata? Kuidas saada paika indikaatorid, mida ka praktikas on võimalik hinnata? Mil viisil toimunud muutuseid ka teistele atraktiivses vormis tutvustada?

Me usume, et just mõju teadlik eesmärgistamine ja hindamine aitab maailma paremaks muuta ning maailmamuutjana ka ise pidevalt õppida. Lisaks sotsiaalsetele ettevõtjatele on mõju teema hädavajalik igaühele, kes soovib panustada inimeste heaollu või looduskeskkkonna kaitsmisse.

Ühiskondliku mõju eesmärgistamise, hindamise ja kommunikatsiooni teemal on meie tiimil tugev kompetents nii tööriistade arendajatena kui ka praktikutena.

  • (Kaas)autorid ainsatele põhjalikele materjalidele, mis käsitlevad eesti keeles ettevõtete mõju hindamist. Enamus nendest materjalidest sobivad lisaks vabaühendustele kõigile, kes tahavad ühiskondliku mõjuga tegevusi algatada. Näited: “Kodanikuühenduste mõju hindamise käsiraamat” (Heateo SA, 2012); visuaalne kokkuvõte “Mõjust lähtuv juhtimine” (sh sama materjali ingliskeelne originaal “Impact Thinking Approach“); käsiraamat “Kuidas saavutada maksimaalset mõju“ (sh sama materjali ingliskeelne originaal “Maximise Your Impact: A Guide for Social Entrepreneurs“), käsiraamat toetajatele “Kuidas teha head hästi” (Heateo SA, 2008). 
  • Meie tiimi uusim töö on Riigikantselei poolt tellitud “Noorteühenduste mõju analüüs” (2018), mis käsitleb nii noorteühenduste suutlikkust kui mõju.
  • Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse esimeest Jaan Apsi on tunnustatud aasta missiooniinimese tiitliga (2013, Vabaühenduste Liit EMSL) pikaajalise töö eest vabaühenduste mõju suurendajana. Väljavõte pressiteatest: “Aps on aastaid selgitanud, kuidas kavandada oma tegevust nii, et sellel oleks tuntav mõju. Ta on muutnud paljude tegutsemise ja mõtlemise viisi – tehakse neid asju, millest on päriselt kasu.”
  • Kogemus kümnetest esinemisest, koolitustest ja nõustamistest mõju hindamise teemal Eestis (tellijad nii avalikust, era- kui kolmandast sektorist) ja välismaal (Armeenia, Itaalia, Kanada, Läti, Moldova, Prantsusmaa, Taani, Türgi).
  • Uuendusliku veebilahenduse Maailmamuutjad.ee välja töötamine ja haldamine, mis loob Ettevõtjaportaaliga sarnase keskkonna ühiskondliku eesmärgiga organisatsioonide ja programmide mõju kaardistamiseks ja avalikustamiseks. NB! Hetkel on üleval veebilahenduse beetaversioon. Sisuliselt ja tehniliselt atraktiivsem versioon valmib augustis 2018.
Pildid tegevusest