Changemakers Summer Academy 2018

10.11.2018

Changemakers Summer Academy on ettevõtlikkuse arendamise programm 14-19aastastele noortele, mis annab neile võimaluse end sotsiaalses ettevõtluses proovile panna. 

Osales 18 nii eesti kui vene keelt kõnelevaid noort. Viiepäevases programmis külastasid noored esmalt erinevaid sotsiaalseid ettevõtteid –  nende juhtidelt saadi põhjaliku ülevaate ettevõtete tegevustest ja väljakutsetest. Seejärel mõeldi välja oma sotsiaalne ettevõte, saades teadmisi töötubadest kohe rakendada oma idee täiustamiseks. Muuhulgas viidi läbi turu-uuringuid Arvamusfestivali külastajate seas ning loodi ettevõtte prototüüp.

93.8% osalejatest ütles, et said targemaks sotsiaalse ettevõtluse teemadel. Lisaks 93.8% osalejatest andis teada, et sooviksid ka järgmisel aastal sarnases programmis kaasa lüüa.8 1.3% osalejatest tõi välja, et võtavad programmist kaasa arenenud suhtlusoskuse, sest koostööd teiste noortega ning ka teist emakeelt kõnelevate noortega oli palju. 87.6% tundis, et programmil oli hea mõju nende analüüsioskuse arendamisele. 

“Sain teada, et on mitmeid erinevaid nüansse, läbi mille sotsiaalset ettevõtet defineeritakse. Edasises elus saan kindlasti neid teadmisi kasutada kui ehk loon oma ettevõtet või juhtun ärimaastikul töötama.”

“Selles programmis oli kõik, mis peab ühes programmis olema.”

Loe: Isabeli kogemuslugu