Värske raport Eesti sotsiaalsetest ettevõtetest näidete ja piltidega

22.06.2017

Äsja valminud väljaande Sotsiaalsed ettevõtted Eestis: väärtus ühiskonnale ja 14 näidet eesmärgiks on sotsiaalse ettevõtluse võimaluste ja kasutegurite tutvustamine.

Materjali esimeses osas selgitame lühidalt sotsiaalse ettevõtluse olemust, väärtust ühiskonnale ja eristumist organiseeritud tegevuse teistest vormidest.

skeem 2Sellele järgnevalt esitame aga neliteist näidet (profiili) Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liikmete hulgast. Kõik profiilid on parema võrreldavuse huvides esitletud ühesuguse struktuuri alusel.

Esimesed seitse profiili näitavad, kuivõrd mitmekesised on sotsiaalsed ettevõtted nii oma ühiskondlike eesmärkide, loodava väärtuse kui tegevus- ja rahastusmudelite lõikes. Loodame, et need pakuvad lugejatele põnevaid avastusi. Alljärgnevalt on need profiilid ära toodud ka eraldi.

MTÜ Abikäsi

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit

SA Hea Hoog

MTÜ Iseseisev Elu

Sa Keskkonnaõiguse Keskus

MTÜ Uuskasutuskeskus

YFU Eesti

Ülejaanud profiilid aga illustreerivad seda, kuidas isegi väiksemahuline investeeringutoetus aitab sotsiaalsetel ettevõtetel oma tegutsemisvõimekust kasvatada ja sedakaudu veel rohkem ühiskonda panustada.

Nimelt on tegemist seitsme ettevõttega, kes on alates 2012. aastast osutunud Olympic Casino Eesti AS poolt välja antava 3000 euro suuruse “Tegusa Eesti” stipendiumi saajateks. Nende ettevõtete profiilide osaks on ka ülevaade stipendiumi kasutamise abil saavutatud tulemustest. Alljärgnevalt on need profiilid ära toodud ka eraldi.

MTÜ Eesti Pimemassööride Ühing

MTÜ Eesti Trükimuuseum

OÜ Solve et Coagula

MTÜ Merimetsa Tugikeskus

MTÜ Randvere Tööõppekeskus

MTÜ Rosma Haridusselts

MTÜ Tagurpidi Lavka

Koostajatena usume, et käesoleval väljaandel on väärtus ka aastate möödudes. Mis sellest, et sotsiaalsete ettevõtete profiilides esitatud numbriline info esitab pildistuse olukorrast ühel konkreetsel aastal. Meie jaoks pole küsimus selles, et 2015. aastal läks neljateistkümnel sotsiaalsel ettevõttel just selliselt.

Olulisem teema on meie jaoks hoopis see, keda ja mida on tarvis, et sarnaseid sotsiaalseid ettevõtteid oleks ükskõik millisel aastal eestimaalaste heaolusse ja meie looduskeskkonda panustamas veel palju rohkem.

SEV soovib head lugemist, mõtlemist, arutlemist ja tegutsemist!

Materjali valmimist toetas 2016. aastal Avaliku sektori innovatsiooni ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm Riigikantselei juures.

____________________________________________________
Materjali vastutav koostaja ja sissejuhatuse autor: Jaan Aps.
Materjali koostajad: Erkki Kubber, Iiris Viirpalu ja Mariliis Jukk koos materjalis kajastatud neljateistkümne sotsiaalse ettevõtte meeskondadega.

Materjali kujundas: Mattis Tani (OÜ Piksel ja Pojad)

Sotsiaalsete ettevõtete profiilides esitatud info õigsuse eest vastutab iga organisatsioon eraldi. Iga kasutatud foto allika osas palume suhelda vastava organisatsiooniga, kelle profiilis on nimetatud pilt esitatud. “Tegusa Eesti” stipendiumi üleandmise piltide kasutamise nõusolek on saadud Olympic Casino Eesti AS-ilt ja kommunikatsioonibüroolt Hamburg ja Partnerid OÜ.

Iiris Viirpalu,