Võimalus müüki ja turundust arendada – Ärihunt 2.0!

11.02.2019

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik ootab müügi-ja turundusprogrammi kandideerima maailma paremaks muutvaid organisatsioone. Koostöö eesmärgiks on suurendada osalevate organisatsioonide turundusvõimekust ning tulemusena tõsta müügitulu.

Programmi võivad kandideerida nii sotsiaalsed ettevõtted kui ka vabaühendused. Välja valitakse enim motiveeritud organisatsioonid, kes on valmis muutusi ka enda igapäevatöösse rakendama, sooviga tõsta oma müügi- ja turundusvõimekust.

Programmis toetume iga ettevõtte unikaalsusele ja võimetele, pakkudes isiklikku tuge, nõustamist ja õpitu koos praktiseerimist uute klientide hankimisel.

Kandideerimisperioodil toimub personaalne kohtumine iga organisatsiooniga, mille käigus kaardistatakse turunduse ja müügiga seotud kogemused, takistused, võimalused ja väljakutsed. Vahemikus 4.-8. märts toimub ühepäevane koolitus, kus antakse edasi praktilisi oskuseid ja näiteid. Peamiseks eesmärgiks on anda kõigile osalistele ühtne arusaam müügi- ja turundusprotsessidest.

 

Ärihundi paketti kuulub (275€):

  • Märts-aprill iganädalased 30minutilised nõustamised, mille käigus rakendatakse õpitut ja kohendatakse tegevusi esmase tagasiside ja reflektsiooni alusel. Praktiliste oskuste rakedamine
  • Aprill-mai toimub kogemuste jagamine, viimane plaani tagasisidestamine ja lähituleviku planeerimine

Ärilõvi paketti kuulub (400€):

  • Märts-aprill iganädalased 45minutilised nõustamised, mille käigus rakendatakse õpitut ja kohendatakse tegevusi esmase tagasiside ja reflektsiooni alusel. Praktiliste oskuste rakedamine.
  • Vahemikus 1.-4. aprill personaalne koolitus soovitud teemal
  • Aprill-mai toimub kogemuste jagamine, viimane plaani tagasisidestamine ja lähituleviku planeerimine

 

Kandideerimine kestab 11. – 24. veebruar. Registreerida saab ennast:

https://goo.gl/forms/gVJ0iibtVUYiK4oI3

Osalemise tingimused

  • Motivatsioon ja valmidus asju ellu viia ning muutma organisatsiooni tavasid
  • Valmisolek panustada aktiivselt kogu programmi vältel, sh osaleda ühepäevasel koolitusel vahemikus 4.-8. märts
  • Nõusolek jagada programmi läbiviijatega organisatsioonisisest infot, mis vajalik turundustegevuse kavandamise ja läbiviimise nõustamine
  • Valmisolek avaldada portaalis Maailmamuutjad.ee infot oma selle tegevussuuna tulemuste kohta, mida toodete müük rahastab

Küsimuste korral saad ühendust võtta: erkki@sev.ee +372 59047365 või merili@sev.ee, +372 5577129