Eestvedajale

Praktiline abivahend kogu meeskonnale

 

Raportite koostamine on loogilise ülesehitusega „teekond“. Selle läbimise abil saab selgesõnaliselt kirjeldatud oma sihtrühma vajadusi ja nendega seotud vajalikke muutuseid. Samuti õnnestub meeskonnaga läbi rääkida eesmärgid positiivse mõju loomiseks ja nende saavutamiseks tarvilikud tegevused-väljundid-tulemused. Erinevate aastate raporteid saab omavahel võrrelda, seeläbi edasiminekuid ja võimalikke tagasilööke hinnata.

GOsBxtJauGZp08Hu6wCM45HUl5beaSh2QThSFebtzMo

Tänaseks on raportid koostanud lisaks hulgale sotsiaalsetele ettevõtetele ka näiteks nii paljud Pärnu linnas tegutsevad vabaühendused kui ka üle-eestilised noorteorganisatsioonid.

 

Kommunikatsiooni tööriist nagu varnast võtta!

 

Raporti abil saavad potentsiaalsed rahastajad ja teised partnerid kiire, piisavalt mitmekülgse ja ka inspireeriva ülevaate organisatsioonist. Samal otstarbel saab raportit kasutada ka näiteks vabatahtlike värbamisel ja meeskonna uute liikmete sisseelamise hõlbustamisel.

Kuna raporti koostamisel tehakse palju tööd nii materjali otsimise kui vormistamisega, saab vastavaid tekste ja pilte hiljem eraldi kasutades kõvasti aega kokku hoida, näiteks projektitaotluste koostamisel või oma veebilehe uuendamisel.

Yv8sEkpQfcdbwONXMZDPWdWV9EHrGwNuc1G_aC_a3W0

Raporti materjali (tekstid, pildid) saab kasutada nii tervikuna kui osadena teisteski kommunikatsioonikanalites. Näiteks SEV-i liige YFU Eesti kasutas raporti koostamise käigus hoolega lihvitud sõnastusi ka oma iga-aastases ajakirjas (lk 18).

 

 

Rahulolevamad eestvedajad, mõjusamad organisatsioonid!

 

Raportite koostamise suurimaks kasuks on võimalus vaadata eestvedajana ja meeskonnana peeglisse, mõtelda-vaielda-kokkuleppeid saavutada … ja seejärel organisatsioonis vajalikke muutuseid ellu viia, et oma eesmärkide saavutamine oleks inspireerivam ja sujuvam!

SEV-i poolt loomisel olev veebilahendus aitab organisatsioonidel raporteid koostada tehniliselt veelgi mugavamalt ja samas sisuliselt senisest põhjalikumalt.

lasternäide1

Vasakul on näide Lasterikaste Perede Liidu kodulehest kuni aastani 2014. Paremal on näide organisatsiooni praegusest kodulehest. Eesti Lasterikaste Perede Liidul puudusid selgelt sõnastatud eesmärgid ja seetõttu oli ka väline kommunikatsioon laialivalguv. Näiteks puudus kodulehel struktuur, mis oleks selgelt esitanud muidu igati eesrindliku vabaühenduse konkreetsed sihid ja nende saavutamise eelduseks olevad tegevused. Just tulemuste ja mõju raporti koostamine oli eelduseks ka tänasele versioonile kodulehes, mis esitab info sihtrühma vajaduste ja nendega seotud organisatsiooni tegevuste kohta suure põhjalikkusega.

Soovid ka oma organisatsioonile tervikuna või mõnele tegutsemise suunale raportit? Võta ühendust jaan(at)sev.ee ja räägime läbi, kuidas ka Sinu raport uude veebikeskkonda jõuaks.