Kevadeks uuendab SEV valdkondlikud ja organisatsiooni enda arengusihid

22.06.2017

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik on viimastel aastatel jõudsalt laienenud: liikmeid ja koostööpartnereid on oluliselt juurde tulnud, SEV hakkas pakkuma avalike teenuste huvikaitset ja ellu on viidud mitu ambitsioonikat arenguprogrammi. SEV on võtnud sihiks muutuda nähtavaks ka rahvusvaheliselt.

Ka kiire laienemise perioodil soovib SEV jääda selgete sõnumite ja tõhusa töökorraldusega organisatsiooniks, kes vastab hästi partnerite ootustele ja kasutab koos nendega ära võimalused sotsiaalsete ettevõtete sektori arendamiseks. Selle jaoks vajab SEV senisest tõhusamat juhtimis-, sise- ja väliskommunikatsiooni.

Alates oktoobrist asubki SEV Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel korrastama oma juhtimismudelit, strateegiat, kommunikatsiooniplaani ja juhtimise taristut, muutudes seeläbi nähtavamaks ka välispartneritele. Järgmise kuu aja jooksul teatatakse kaasa mõtlemise ja tegutsemise võimalustest ka SEVi liikmetele ning partneritele.

Üheks konkreetseks plaaniks on leida üles kõige võimekamad organisatsioonid Euroopas ja mujaltki ning teha neile otse koostööettepanekuid. Näiteks võttis SEV hiljuti ühendust šveitslastega, et uurida nende kogemusi seoses sotsiaalse ettevõtluse juriidiliste teemadega. Kontakti tulemusena kutsuti SEVi esindaja sügiseks Genfi esinema ja koostöövõimalustest rääkima. Otsekontakte peab muidugi toetama korralikult teostatud internetikommunikatsioon.

„Ise rahvusvaheliste partnerite otsimine on hädavajalik. Eelkõige annab see võimaluse kaasata raha ja oskusteavet, mida Eestis pole piisavalt. Teisalt võtab SEViga ühendust üha rohkem rahvusvahelisi projektivabrikuid, st organisatsioone, kes oskavad kirjutada projekte, kuid sotsiaalsest ettevõtluseks teadmised puuduvad. Nendega me koostööd ei taha. Tuleb ise pingutada selle nimel, et leida kogenud ja professionaalseid partnereid,“ selgitab SEVi juhatuse liige Jaan Aps, miks vajab organisatsioon ka tugevat rahvusvahelist kommunikatsiooni.

KÜSKi projekt annab võimaluse keskenduda oluliste teemade uurimisele, osapooltega selgeks rääkimisele ja tulemusena muudatuste tegemisse SEVi tegutsemisviisidesse. Teiste sõnadega – organisatsioon saab keskenduda hädavajalikele strateegilistele tegevustele, mille jaoks SEVis, nagu ka paljudes teistes organisatsioonides, muidu ressursse napib. KÜSKi arenguhüpe on just seetõttu hea konkurss, et annab organisatsioonile endale võimaluse sõnastada, millega on arenguhüppeks kõige olulisem tegeleda. Just seda siis toetataksegi.

Jaan Apsi sõnul inspireerib teda isiklikult projektiga saadud võimalus pühenduda unistamisele ja visioonide loomisele. Sama innustav on neid unistusi pärast koos liikmete ja partneritega ellu viia.

Loe projekti kohta lisa!

Katrin Jõgisaar,

KYSK-Sisemin