Mis on sotsiaalne ettevõtlus?

Sotsiaalsed ettevõtted on ühiskondliku eesmärgiga organisatsioonid, mis kasutavad oma sihi saavutamiseks ettevõtlust. Lihtsamalt öelduna – sotsiaalsed ettevõtted müüvad oma tooteid või teenuseid eesmärgiga muuta maailma paremaks.

Sotsiaalsete ettevõtete ühiskondlik eesmärk tähendab nende otsest panustamist inimeste toimetulekusse ja heaolusse ning loodus- ja elukeskkonna soovitava seisundi püsimisse.

Ettevõtlus tähendab tegutsemist majandusüksusena, st kaupade või teenuste pakkumist tasu eest püsiva tegevusena.

Sotsiaalse ettevõtte tunnused Eestis on sõnastatud koostöös Avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühmaga, mis tegutses Riigikantselei juures 2016-2017. Need tunnused on alljärgnevad.

1. Sotsiaalse ettevõtte olemasolu eesmärk on panustada inimeste heaolusse või heasse keskkonnaseisundisse.

2. Sotsiaalse ettevõte suudab tõestada, et tema tegevused ja tulemused on põhikirjalise eesmärgiga kooskõlas.

3. Sotsiaalne ettevõte on ettevõte, st ta pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks.

4. Sotsiaalne ettevõte panustab kasumit oma põhikirjalise eesmärgi saavutamisse.

5. Sotsiaalse ettevõtte tegevuse lõpetamisel jaotatakse tema varad sarnase eesmärgiga sotsiaalsete ettevõtete vahel.

6. Sotsiaalne ettevõte ei ole riigi ega kohaliku omavalitsuse, erakonna, äriühingu(te) või nende liidu valitseva mõju all. (Siinkohal on võimalikud erandid).

Soovid tunnuste kohta lähemalt lugeda? Tahad tutvuda ka sotsiaalse ettevõtluse tunnustega? Siin lingil asuvas materjalis on kõigest eelnevast põhjalikumalt juttu.

Eesti sotsiaalsed ettevõtted pakuvad peamiselt teenuseid ja peavad taaskasutuspoode, vähem pakutakse tooteid. Pakutavast ülevaate leiab siit.

Vaata siit praktilisi näiteid Eesti sotsiaalsetest ettevõtetest, kes loovad positiivseid muutuseid erinevates valdkondades, töötuse vähendamisest taaskasutuse suurendamiseni.