Osalejad

Projekti taga ei ole ainult väike projektimeeskond. Eestkostevõrgustiku loomiseks toimuvad lisaks uuringutele ja lobitööle ka mitmed suuremat hulka inimesi kaasavad üritused – Asutava Kogu kohtumised ja sotsiaalsete ettevõtjate seminarid.

Asutava Kogu liikmeteks on inimesed, kes on valmis vabatahtlikena projekti tegevuste raames innukalt sotsiaalse ettevõtluse maastiku kujundamisel kaasa lööma. Asutava Kogu liikme roll on olla projektimeeskonnale sõbralikuks ja nõudlikuks partneriks sisendi andjana ja ettepanekute peegeldajana, arengu jälgijana ja tagasisidestajana ning vajadusel partnersuhete loomise kohtumistel osalejana.

Loodav võrgustik aga on mõeldud sotsiaalsete ettevõtjate jaoks, kellega arutatakse aktuaalseid võrgustiku loomise ja eestkostega seotud teemasid.

Projekti elluviija on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit. Projekti partner on Heateo Sihtasutus. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.