Otsustajale

 

Oled üks nendest, kes otsustab vabaühendustele rahaliste ja mitterahaliste ressursside jagamise üle?

Oleme tähele pannud, et Sul võivad oma töös olla muuhulgas järgmised murekohad.

  • Vähene ligipääs infole selle kohta, mida vabaühendused on päriselt saavutanud ja mõjutanud (isegi juhul, kui Sulle esitatakse paljusõnalisi taotluseid ja aruandeid).
  • Seetõttu võib Sul nappida infot kvaliteetsete otsuste langetamiseks.
  • Enamasti jääb puudu ka info enda kui toetaja mõju hindamiseks ja kommunikeerimiseks.

Seetõttu on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik võtnud ette järgnevad tegevused.

  • Ühiskondliku eesmärgiga organisatsioonide poolt loodava mõju kaardistamise veebiportaali (analüüsivahendid, andmebaas) loomine.
  • Veebiportaali kommunikatsioon ja selle kasutamise nõustamine.
  • Andmebaasi kasutamise toetamine ka otsustajate (rahastajate ja teiste toetajate) töövahendina.

Tulemusena võid saada järgnevat kasu.

  • Halduskoormuse maht väheneb (sest selge struktuuriga konkreetsed mõju raportid võivad välja vahetada toetustaotluste ja aruandlusdokumentide osade lahtrite paljusõnalise teksti).
  • Kui kvaliteetsemat infot on rohkem, paraneb toetusotsuste kvaliteet.
  • Sinu kui rahastaja ressursside kasutamise tõhusus ja mõju suurenevad.
  • Kuna toetatavate organisatsioonide sihid ja tulemused on selgemalt sõnastatud ja näidetega illustreeritud, saad ka oma otsused ja panuse toetajana tuua avalikkuse ees rohkem „pildile“.

Loe lisaks selle kohta, miks portaal vabaühenduste endi jaoks kasulik on!

Kontakt koostöö jaoks: Jaan Aps, SEVi juhatuse esimees, jaan(at)sev.ee