Action Learning pilootprojekt

Action Learning pilootprojekt: Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastatud Action learning (edaspidi AL) pilootprojekti lõppeesmärk oli juurutada võimalikult paljudes vabaühendustes tõenduspõhine ja kuluefektiivne inimeste arendamise, keeruliste probleemide lahendamise ja muudatuste elluviimise metoodika. AL metoodika aitab tõsta vabaühenduste tegutsemisvõimekust ja suurendab seeläbi nende ühiskondlikku mõju. AL pilootprogramm kestis 2014. aasta septembrist kuni 2015. aasta juunini. Programmis osales 19 organisatsiooni, 30 osalist, 22 juhti, 5 rühma (kolm organisatsioonide ülest ja kaks organisatsioonide sisest). Toimus 66 kohtumist ja ligi 100 probleemi said lahenduse. AL metoodikat tutvustati kodanikuühiskonna arendamisega seotud isikutele. Projekti lõpuks loodi eeldus AL metoodika võimalikult laiaks levikuks.

Projekti kestvus 03.07.2014 kuni 31.01.2016. Loe tegevusõppe juhendit ja action learning tulemuste hindamise aruannet.

Kutsume teid osalema juhtidele mõeldud arenguprogrammis!

SEA_logo

2015. aasta oktoobris algab järjekordne juhtidele[1] mõeldud arenguprogramm. Arenguprogramm arendab osaliste enesetõhusust. Enesetõhusus on inimese võime tulla toime erinevate väljakutsetega ning juhtida sündmusi, mis mõjutavad nende elusid.

Suurema enesetõhususega juhid saavutavad paremaid tulemusi, sest nad on eneseteadlikumad ja oskavad paremini juhtida nii ennast kui teisi.

Arenguprogrammi aluseks on Suurbritanniast alguse saanud inimeste arendamise ja tööalaste probleemide lahendamise meetod Action Learning. Meetod aitab inimestel treenida oskusi, mis on vajalikud, et saavutada oma organisatsiooniga paremaid tulemusi.

Mida õpetas Action Learning 2014. ja 2015. aastal osalenutele?

„Action Learning õpetas esitama avatud küsimusi, mis aitavad kindlasti kaasa ka tööalastel koosolekutel. Kuulama inimesi ja nende arutluskäiku, ise samal ajal mõeldes, et kuidas saan aidata neil lahendusteni liikuda.“ Henri Lehtsaar, taaskasutatud asjade kaupluste keti Sõbralt-Sõbrale juht 

„Minu jaoks oli selle programmi märksõna teadlikkus. Et miski ei ole ealeski ainult nii, nagu meile tundub. Õppisin oma probleeme edukamalt analüüsima ja sõnastama ning hindama end ümbritsevate inimeste potentsiaali aitamaks mul näha kaugemale esmalt ainuõigetena tunduvatest lahendused (või hoopis lahenduseta näivatest tupikutest).“ Kadi Kenk, Let’s to it World

„Õppisin oma probleeme ja kõhklusi paremini sõnastama ning kaardistama. Samuti julgust ja kindlust oma valikute osas sotsiaalse ettevõtjana.“ Riinu Lepa, Tagurpidi Lavka juht

„Inimestel on kalduvus lasta suurtel probleemidel nii organisatsioonis kui isiklikus elus pikalt-pikalt lohiseda, ilma neid lahendamata (kas võttes ette järgmise sammu olukorra muutmiseks või otsustades neid siiralt aktsepteerida). Taolised olukorrad vajavad enda puhul julgelt “peeglisse vaatamist” ja teistega korduvalt peegeldamist; teiste puhul aga sõbralikult konkreetse “müksu” andmist.“ Jaan Aps, SEVi juhatuse esimees

„Avastasin, et juhid on oma probleemide ja mõtetega tihti üksi, ja et alati ei panegi tähele, kui on mingid olulised teemad üleval, mis siis kas tööd või meelerahu segavad. Kui aga rääkima hakkad, siis mõistad nende tontide olulisust, kui ka seda, et neid ei saa eirata. Õppisin enda jaoks keerulistele probleemidele lahendusi otsima ning sain julgust tegutseda.“ Maris Jõgeva, EMSL Vabaühendusteliidu juhatuse liige ja tegevjuht

Sisukord:

1. Osalemistingimused
2. Mis asi on Action Learning?
3. Kuidas Action Learning toimub?
4. Mida Action Learning arendab?
5. Arenguprogrammi juht
6. Veel tagasisidet eelmises programmis osalenutelt
7. Tutvustavad videod
8. Kontakt

Osalemistingimused

Kui sul on aega ja tahtmist ennast ja oma organisatsiooni arendada ning võimalust:

 • Tallinnas
 • üheksa kuu jooksul (oktoober 2015 – juuni 2016)
 • üks korda kuus
 • umbes 8 tundi korraga

ennast koos teiste sotsiaalsete ettevõtete juhtidega õppimisele pühendada ning sind huvitab, mis asi on Action Learning, siis palun võta meiega ühendust!

Osalemistasu 9-kuulises Action Learning programmis on SEVi liikmetele ja SEVi kasvulavas olevatele organisatsioonidele 149 eurot, teistele 195 eurot.

Kuna kokku saab osaleda programmis ainult 12 inimest / organisatsiooni, siis toimib programmi valmine konkursi alusel. Osalised valitakse välja vestluse abil. Soovijatel palume saata sooviavaldus hiljemalt 15. septembriks aadressil: rasmus@sev.ee

Mis asi on Action Learning?

Action Learning on lähenemine, mida kasutatakse nii inimeste arendamiseks, keeruliste probleemide lahendamiseks kui ka muudatuste juhtimiseks.

Action Learning on väga praktiline, kuna lahendatakse organisatsiooni eesmärke takistavaid reaalseid väljakutseid.

Action Learning tehnikat peetakse üheks efektiivseimaks inimeste arendamise metoodikaks, mida kasutavad erinevad edukad organisatsioonid üle maailma.

Action Learning õppeprotsess hõlmab:

   • tõsist väljakutset, mis on oluline, kriitiline ja keeruline;
   • mitmekesist meeskonda või “rühma” (ingl. „set“);
   • protsessi, mis edendab uudishimu, uurimist ja reflektsiooni;
   • nõuet, et rääkimine muutub tegevuseks ja lõpuks probleemi lahenduseks ja
    pühendumist õppimisele.

Kuidas Action Learning toimub?

Action Learning sisuks on väike rühm (5–8 inimest) kolleege/juhte, kes kohtuvad regulaarselt eesmärgil õppida ja lahendada reaalseid väljakutseid. Kohtumistel reflekteeritakse teiste rühmaliikmete küsimuste abil oma otsuseid ja tegevusi ja õpitakse oma ning teiste mõtlemisest, tegutsemisest ja kogemustest.

Action Learning arendab:

 • kuulamise ja küsimuste küsimise oskust. Väga paljud probleemid saavad alguse sellest, et me ei ole korralikult kuulanud, mida meile tahetakse öelda. Oskus teisi vahele segamata kuulata ja kuulda seda, mida meile öeldakse, on vajalik igale teadlikule juhile. Oskus esitada avatud küsimusi aitab meil paremini mõista probleemide põhjuseid ja loob aluse sellele, et avastaksime ja õpiksime midagi uut. Samuti aitab avatud küsimuste esitamise oskus paremini inimesi juhtida, luues võimaluse neil endil probleemile parim lahendus leida. Iseseisvalt leitud lahendus motiveerib paremini inimesi tegutsema kui käsk;
 • loovust, kriitilist mõtlemist ja keeruliste probleemide lahendamise oskust. Igapäevatöös lahendavad juhid erineva raskusega probleeme, konfliktidest strateegiliste küsimusteni välja. Loov probleemide lahendamise oskus on pädevus, mis muutub üha tähtsamaks järjest kiiremini muutuvas maailmas, kus juhtidel tuleb lahendada olukordi, milles nad varem pole olnud. Iga uue probleemi lahendus eeldab loovust ja kriitilist mõtlemist;
 • enda ja teiste juhtimisoskusi ja oskust viia ellu muudatusi. Selleks, et juhtida teisi, tuleb osata juhtida ennast. Action Learning aitab mõista, mida on tegelikult vaja teha selleks, et viia ellu soovitud muudatusi, ning julgustab tegutsema. Action Learning lähtub sellest, et millegi õppimiseks on vaja tegutseda. Action Learning aitab kaasa eneseteadlikkuse tõusule, mis on oluliseks aluseks enesetõhususele.

Arenguprogrammi juht

Action Learning kohtumisi juhendab SEVi juhatuse liige Rasmus Pedanik, kes on õppinud Londonis Action Learning coachiks. Rasmus on esimene ja ainuke sertifitseeritud Action Learning coach Eestis. Lisaks SEVis töötamisele õpib Rasmus Tartu Ülikoolis doktorantuuris ja teeb doktoritööd teemal „Semiootika ja praktikateooria rakendamine probleemide kommunikatsioonil ja lahendamisel meeskondades“.

2014. aasta septembrist – 2015. aasta juunini juhtis Rasmus viit erinevat Action Learning rühma, kus kokku osalesid 27 inimest 18 erinevast organisatsioonist. Osalevate organisatsioonide seas olid Heateo SA, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit , Teeme Ära, Minu Tasakaal, Väitlusselts, Uuskasutuskeskus, SOS Lasteküla, Kiva, Sõbralt-Sõbrale jt.

Action Learning programmi tagasisideküsitluses vastas tervelt 68% vastanutest, et neile on Action Learning metoodikast olnud väga palju või üle keskmise kasu.

Veel tagasisidet eelmises programmis osalenutelt:

„Õppisin kuulamisoskust ja oskust märgata alternatiivseid lähenemisi probleemidele, mis enda arvates omavad vaid ühte lahenduskäiku.“ Helen Kiis, MTÜ Minu Tasakaal tegevjuht

„Ma õppisin, et inimestel tihti probleemid korduvad ja kuigi võib tunduda, et lahendused on ka kõik juba läbi räägitud, siis arutlemise kaudu on võimalik leida uusi lahendusi.“ Triin Toomesaar, SA Kiusamisvaba Kool juhatuse liige ja tegevjuht.

„Peamine õppetund oli see, et enne olulisemaid otsuseid teiste arvamuse küsimine aitab ära hoida halbu otsuseid. Samas näitas Action Learning ka seda, kui sarnased on juhid (õigemini nende töö). Keegi pole ideaalne ega väga enesekindel, pigem on kõigil sarnased mured.“ Herman Kelomees, Väitlusseltsi juhatuse liige ja tegevjuht

Lisainfot Action Learning metoodikast

 

Action Learning programmi läbiviimist toetab Siseministeerium.

Tule osale ja saa vajalik tõuge, et oma asjad edukalt ära teha!

Lisainfo:

Rasmus Pedanik

rasmus@sev.ee