Noorte sotsiaalse ettevõtluse arendamine Läänemerepiirkonnas

Rahvusvaheline projekt „Noorte sotsiaalse ettevõtluse arendamine Läänemerepiirkonnas“ (BSR youth social entrepreneurship development).

Rahastaja: EUSBSR – Seed Money Facility. Projekt annab nn seemneraha, et koos rahvusvaheliste partneritega ette valmistada lahendus koos rahastusvõimalusega 15-25-aastaste noorte (st eelkõige õpilaste ja tudengite) seas sotsiaalse ettevõtlikkuse ja ettevõtluse toetamiseks.

Kestvus: veebruar 2016 – aprill 2017.

Noorte sotsiaalse ettevõtluse arendamine Läänemere piirkonnas

Rahvusvahelise projekti nimi eesti keeles: Noorte sotsiaalse ettevõtluse arendamine Läänemere piirkonnas

Projekti ingliskeelne nimetus: BSR youth social entrepreneurship development (BYSED)

Eesmärgid ja tegevused: väiksemahulise nn seemneraha projekti eesmärgiks on koos rahvusvaheliste partneritega ette valmistada lahendus koos rahastusvõimalusega 15-25-aastaste noorte (st eelkõige õpilaste ja tudengite) seas sotsiaalse ettevõtlikkuse ja ettevõtluse toetamiseks. Projekti käigus kaardistatakse igas riigis (sh Eestis) huvitatud osapooled ja senised kogemused, uuritakse rahvusvahelisi praktikaid ja töötatakse välja piiriüleselt rakendatav lahendus koos rahastustaotlusega (nt Interregi programmile).

Rahastaja: EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) – Seed Money Facility (Policy Area Education – Education, research and employability)

Kestvus: veebruar 2016 – aprill 2017

Juhtpartner: Baltic Institute for Regional and European Concern BISER (Gdansk, Poola)

Partnerid:

  1. Social Innovation Centre (Läti)
  2. Social Enterpreneurs in Denmark (Taani)
  3. Public Institution “Sveikatingumo idėjos” (Leedu)
  4. The Welfare Department of the Riga City Council (Läti)
  5. Gdańsk City Council (Poola)

Lähem info projekti kohta: Jaan Aps, jaan(at)sev.ee

Infot rahastaja kohta on võimalik leida siin lingil ja konkreetse rahastusotsuse kohta siin lingil.

Materjalid lisanduvad töö käigus, kuna projektis kestab veel olukorra ja vajaduste kaardistamise etapp.

Pildid tegevusest