Tunne oma mõju

Rahvusvaheline projekt „Tunne oma mõju“ (“Know Your Impact – Social Impact Measurement Tools for Young Social Entrepreneurs).

Rahastaja: Euroopa Liidu programm Erasmus+ („KA 2: innovatsiooni- ja heade praktikate vahetamise koostöö“). Projekti eesmärgiks oli noorte sotsiaalsete ettevõtjate võimekuse tõstmine ühiskondliku mõju eesmärgistamise ja kaardistamise osas. Olulisim silmast-silma tegevus oli mõju hindamise treeninglaager Türgis augustis 2016, millele järgnes pooleaastane mentorlus koos vahesündmustega. Eestist osalesid programmis 13 noort sotsiaalset ettevõtjat. Kõigile on aga kasutamiseks mõjust lähtuva juhtimise plakat (eesti keeles, inglise keeles), käsiraamat “Kuidas saavutada maksimaalset mõju” (eesti keeles, inglise keeles) ja juhtumiraamat oma mõju mõtestamisest (eesti keeles, inglise keeles).

Kestvus: 01.08.2015 – 30.09.2017

 

Tunne oma mõju

Rahvusvahelise projekti nimi eesti keeles: „Tunne oma mõju“ („Ühiskondliku mõju hindamise tööriistad noortele sotsiaalsetele ettevõtjatele”)

Projekti ingliskeelne nimetus: “Know Your Impact” (“Social Impact Measurement Tools for Young Social Entrepreneurs”)

Projekti ametlik veebileht: https://knowyourimpact.ku.edu.tr/

Olulisimad valminud väljundid avalikuks kasutamiseks:

Eesmärgid ja tegevused: 

“Tunne oma mõju: ühiskondliku mõju hindamise tööriistad noortele sotsiaalsetele ettevõtjatele ” oli kahe aasta pikkune projekt, mille eesmärgiks on noorte sotsiaalsete ettevõtjate teadlikkuse ning võimekuse tõstmine ühiskondliku mõju eesmärgistamise ja kaardistamise osas.

Projekti peamised tegevused olid alljärgnevad

Arenguvajaduse kaardistamise raport / August 2015 – kevadsuvi 2016

Mõju kaardistamise raamistik / Jaanuar – mai 2016

Koolituse tööriistad ja programm (Mõju kaardistamise käsiraamat) / Sügis 2016

Rahvusvaheline koolitus: ühiskondliku mõju treeninglaager sotsiaalse ettevõtlusega tegelevatele noortele (30 osalejat, sh 13 osalejat Eestis) Türgis / August 2016

Sotsiaalse ettevõtlusega tegelevate noorte juhendamine / Sügis 2016 – kevad 2017

Sotsiaalsete ettevõtete mõju kaardistamise heade näidete kogumik / Suvi 2017

Konverentsid sotsiaalsetele ettevõtjatele mõju kaardistamise raamistiku ning heade praktikate näidete tutvustamisega TÜRGIS ja EESTIS / September 2017

Rahastaja: Euroopa Liidu programm Erasmus+ („KA 2: innovatsiooni- ja heade praktikate vahetamise koostöö“)

Kestvus: 01.08.2015 – 30.09.2017

Juhtpartner: Koç University Social Impact Forum (Türgi)

Partnerid:

1) Mikado Consulting (Türgi)

2) Social Value UK (Suurbritannia)

3) Mitteametlik partner: Ashoka Turkey (Türgi)

Lähem info projekti kohta: Jaan Aps, jaan(at)sev.ee