Ühiskondliku mõju kaardistamise veebilahenduse loomineEesti avalikes huvides tegutsevatele vabaühendustele, mida rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Vastav metoodika on edasiarendus sotsiaalsete ettevõtete tulemuste ja mõju raportitest.

Kestvus: 1.01.2015 kuni 30.11.2015. Projekti tulemusena valminud veebilahendus nimega Maailmamuutjate register avalikustatakse sügisel 2016.