Sotsiaalne ettevõtlus Eestis

Valdkonnast annab hea ülevaate materjal “Sotsiaalsed ettevõtted Eestis: väärtus ühiskonnale ja 14 näidet“, mis tutvustab sotsiaalse ettevõtluse võimalusi ja kasutegureid.

Mis sellest, et sotsiaalsete ettevõtete profiilides esitatud numbriline info esitab pildistuse olukorrast ühel konkreetsel aastal. Järgnevatel aastatel on osadel nendest läinud paremini, teistel halvemini. Muutused ettevõtete käekäigus ongi ju tavalised.

Olulisem teema on meie jaoks hoopis see, keda ja mida on tarvis, et sarnaseid sotsiaalseid ettevõtteid oleks ükskõik millisel aastal eestimaalaste heaolusse ja meie looduskeskkonda panustamas veel palju rohkem.

Materjali esimeses osas selgitame lühidalt sotsiaalse ettevõtluse olemust, väärtust ühiskonnale ja eristumist organiseeritud tegevuse teistest vormidest.

Sellele järgnevalt esitame aga neliteist näidet (profiili) Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liikmete hulgast. Kõik profiilid on parema võrreldavuse huvides esitletud ühesuguse struktuuri alusel.

Esimesed seitse profiili näitavad, kuivõrd mitmekesised on sotsiaalsed ettevõtted nii oma ühiskondlike eesmärkide, loodava väärtuse kui tegevus- ja rahastusmudelite lõikes. Loodame, et need pakuvad lugejatele põnevaid avastusi. Alljärgnevalt on need profiilid ära toodud ka eraldi dokumentidena.

MTÜ Abikäsi (tänaseks tegevuse lõpetanud, ent nende algne tegevusmudel on hea näide siiani)

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit

SA Hea Hoog

MTÜ Iseseisev Elu

Sa Keskkonnaõiguse Keskus

MTÜ Uuskasutuskeskus

YFU Eesti

Ülejaanud profiilid aga illustreerivad seda, kuidas isegi väiksemahuline investeeringutoetus aitab sotsiaalsetel ettevõtetel oma tegutsemisvõimekust kasvatada ja sedakaudu veel rohkem ühiskonda panustada.

Nimelt on tegemist seitsme ettevõttega, kes osutusid aastatel 2012-2016 Olympic Casino Eesti AS poolt välja antava 3000 euro suuruse “Tegusa Eesti” stipendiumi saajateks. Nende ettevõtete profiilide osaks on ka ülevaade stipendiumi kasutamise abil saavutatud tulemustest. Alljärgnevalt on need profiilid ära toodud eraldi.

MTÜ Eesti Pimemassööride Ühing

MTÜ Eesti Trükimuuseum

OÜ Solve et Coagula

MTÜ Merimetsa Tugikeskus

MTÜ Randvere Tööõppekeskus

MTÜ Rosma Haridusselts

MTÜ Tagurpidi Lavka