Merimetsa Tugikeskus MTÜ

Asutatud: 1997-09-24
Tegevusvaldkond: Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: info(at)merimetsa.ee
Veebileht: www.merimetsa.ee

Tooted: Erivajadustega inimeste käsitöö esemed.

Teenused avalikule sektorile: Igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus, kaitstud töö teenus, pikaajaline kaitstud töö teenus.

Ühiskondlik eesmärk: Parandada psüühiliste erivajadustega inimeste toimetulekut ühiskonnas. Pakkuda klientidele mitmekülgset töö- ja huvitegevust kaitstud töö keskkonnas ning jõukohases töötempos. Tagades isikutele vajalikus ulatuses individuaalse juhendamise ja nõustamise. Valmistada ette inimesi iseseisvalt avalikul tööturul töötama.

Lahendus: Osutame kahte riiklikku teenust – igapäevaelu toetamise ja töötamise toetamise teenus. Iseseisva toimetuleku toetamiseks juhendame ja nõustame nii oma kliente kui ka nende lähedasi. Igapäevaselt on tugikeskuses võimalik osaleda erinevates huvitegevustes nagu laulmine, käsitöö, keraamika, maalimine, joonistamine ja puidutöö. Korraldame ka ühisüritusi ja väljasõite. Toetatud töötamise teenusel tehakse tööharjutusi ja omandatakse tööoskusi kaitstud töökeskkonnas eesmärgiga suunduda avalikule tööturule.

Saavutused: Mitmed meie igapäevaelu – ja töötamise toetamise teenusel olevad inimesed on Merimetsa Tugikeskuse tegevusjuhendajate professionaalse töö tulemusena leidnud töö avalikul tööturul. Tugikeskusel on 4 kaitstud töötuba. Neis töötavad igapäevaselt raske psüühikahäirega kliendid, kes ei ole võimelised töötama avatud tööturul.

Ettevõtlustulu: Peamine tulu tuleb õmblustöökojast, tarbekunsti-, pakenduse-, maali- ja keraamikatoa ning kaupluse tegevusest.

Pildid tegevusest