Randvere Tööõppekeskus MTÜ

Asutatud: 2006-02-02
Tegevusvaldkond: Sotsiaalhoolekanne
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: randverepost(at)gmail.com
Veebileht: www.randvere.ee

Tooted: Käsitööesemete müük.

 

Ühiskondlik eesmärk: MTÜ Randvere Tööõppekeskuse eesmärk on pikaajaliste töötute ja puuetega inimeste rehabilitatsioon ning integreerimine tööellu.

Lahendus: Randvere TÕK tegutseb Saaremaal Kaarma vallas. Eesmärgi saavutamiseks pakub keskus erinevaid avalikke teenuseid: toetatud elamine ja töötamine, töökoha leidmine, ettevõtlusega alustamine. Lisaks vahendatakse müügiks käsitööesemeid. Samuti soovib Randvere TÕK oma tegevusega tõsta ühiskonna teadlikkust ja ettevõtjate valmisolekut erivajadustega inimeste palkamiseks.

Saavutused: Alates 2006. aastast on keskuses näiteks tööharjutusel osalenud 70 pikaajalist töötut, kellest praegu ligikaudu pooled töötavad. Hoolekandeteenuse on praegu 20 erivajadustega inimest, kellest Randvere TÕKi juures on endale kodu leidnud neli ja töökoha saanud kuus noort inimest.

Ettevõtlustulu: Peamine ettevõtlustulu allikas on erihoolekandeteenuste osutamine ja tööharjutuse pakkumine, kuid tulu saadakse ka käsitööesemete müügist ja ruumide rendist.

Pildid tegevusest