Rosma Haridusselts MTÜ

Asutatud: 1998-08-31
Tegevusvaldkond: Haridus
Sihtgrupp: Pered ja lapsed
E-post: johannes(at)neti.ee
Veebileht: rosma.edu.ee

Teenused: Peredele waldorfpedagoogika tutvustamine ja rakendamise abi.

Teenused avalikule sektorile: Johannese Kool ja Lasteaed.

Ühiskondlik eesmärk: Rosma Haridusseltsi eesmärk on keskkonna loomine vaba inimese kasvamiseks.

Lahendus: Rosma Haridusselts muudab Eestis pakutavat alus- ja põhiharidust mitmekesisemaks ning tagab Kagu-Eesti peredele valikuvõimaluse laste hariduse omandamisel waldorfpedagoogika tutvustamise ja rakendamise abil: Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal võimaldab alushariduse pakkumise lasteaialastele ning üldhariduse andmise õpilastele.

Saavutused: 2011/12 õppeaastal õppis Johannese koolis 45 õpilast ja lasteaias käis 28 last kokku 11 omavalitsusest (Põlva-, Võru-, Valga- ja Tartumaalt). Rosma Haridusselts annab tööd enam kui 20 inimesele ning on seeläbi Põlva valla üks suuremaid tööandjaid era- ja kolmandas sektoris.

Ettevõtlustulu: Lasteaia- ja koolikohtade teenuse pakkumine peredele.

Pildid tegevusest