RuaCrew MTÜ

Asutatud: 2009-08-14
Tegevusvaldkond: Ennetustöö laste ja noortega, sh pered, spetsialistid
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Noored, Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: info(at)ruacrew.ee
Veebileht: www.ruacrew.ee

Teenused: Koolitused lapsevanematele.

Teenused avalikule sektorile: Mobiilne noorsootöö, tugiisiku teenus, sotsiaalsete oskuste arendamise grupid.

 

Ühiskondlik eesmärk: Sotsiaalsete probleemide ja õigusrikkumiste ennetamine noorte seas ning nende lahendamisele kaasaaitamine. Sihtgrupiks on peamiselt 7-16-aastased lapsed ja noored, kel on koolis käitumisprobleemid, kes on sattunud seadusega vastuollu või muul põhjusel lastekaitse huviorbiiti.

Lahendus: Mobiilne noorsootöö – sotsiaalpedagoogiline mudel, mis hõlmab endas tänavatööd, nii noortegruppide kui ka individuaalselt noortega ning kogukonna- ja võrgustikutööd. See mudel on eriline ja oluline seetõttu, et ennetavalt minnakse spetsialistidena noorte sotsiaalruumi, mitte ei oodata nn tulekahjude kustutamise faasi.

Saavutused: 2014. aasta aprillis oli 50 noorel tugiisik Ruacrew kaudu ja tegeleti 30 noorega neljas nõustamisgrupis. Programmides osalenud noored õpivad vihaga toime tulema, koolis paremini hakkama saama ja spetsialistid saavad võimaluse nende toetamiseks. Näiteks tegeles Ruacrew noormeeste kambaga, kes olid siis 13-14-aastased ja seotud õigusrikkumistega – vargused, joomised, koolist puudumised, narkootikumid. Noored osalesid programmis kaks aastat. Tänaseks on nad 17-18-aastased toimetulevad noormehed, kes on lõpetanud põhikooli ja läinud edasi õppima või tööle. Nad võtavad siiani vahel ühendust ja on siiralt tänulikud, et nendega tegeleti ja neis seda “miskit” otsiti olukorras, kus nad enamiku täiskasvanutega konfliktis olid.

Ettevõtlustulu: Avalike teenuste pakkumine (mobiilne noorsootöö, tugiisiku teenus, sotsiaalsete oskuste arendamise grupid), kliendiks peamiselt kohalikud omavalitsused, lisaks koolitused lapsevanematele.

Pildid tegevusest