Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa MTÜ

Asutatud: 2003-03-06
Tegevusvaldkond: Sõltuvuse vähendamine ja ennetamine
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: info(at)loksakeskus.org
Veebileht: loksakeskus.org

Teenused: Koolitused, bioakkustiline korrektsioon.

Teenused avalikule sektorile: Tallinnas elavate uimastisõltlaste ning nende lähedaste nõustamis- ja järelrehabilitatsiooni teenuse läbiviimine (psühholoogiline ja sotsiaalnõustamine).

Ühiskondlik eesmärk: Meie missioon on aidata kaasa laste, noorte ja kogu ühiskonna sõltuvust ja riskikäitumist puudutava tervise parandamisele, andes abivajajatele vaimulikku, psühholoogilist ja sotsiaalrehabilitatsioonilist abi.

Oma tegevusega aitab keskus lahendada järgmisi ühiskondlikke probleeme:

• vähendab sõltlaste arvu, aitab ületada sõltuvushäireid noortel,

• ennetab sõltuvust ja riskikäitumist noorte ja teismeeliste hulgas,

• vähendab narkootikumide kasutamisega seotud surmajuhtumite arvu noorte seas,

• aitab sõltlastel tööga uuesti alustada,

• parandab peresuhteid,

• vähendab narkomaaniaga seotud kuritegevust,

• suurendab endiste sõltlaste sotsiaalaktiivsust.

• vähendab riigi majanduslike kulusid, mis on seotud kuritegevusega ja sõltlaste raviga.

Keskus aitab sõltlastel saavutada püsivat remissiooni (narkootikumide mittekasutamine), võimet iseseisvaks eluks, arendada oma professionaalseid oskusi ning omandada elukutset ja töökohta, mis soodustavad tuleviku elu kvaliteedi parandamist ja resotsialiseerimist ühiskonnas.

Lahendus: Pakume lisaks rehabilitatsiooniteenusele ka sõltuvuse ennetamise teenust laiemale sihtrühmale, tegeledes lisaks narkosõltuvusele ka arvutisõltuvusega ja sõltuvusega arvutimängudest ja rakendades Eesti jaoks uudset meetodit. Uuteks sihtgruppideks on noored ja nende vanemad, uuteks teenusteks on eluoskuste ja kogemusõppe treeningud ning uus meetod on bioloogilise tagasiside treening (ingl k neurofeedback). Tegevusmudelid: Temaatilised seminarid; Eluks vajalike sotsiaalsete oskuste treeningud; Kogemusõpe (sõltlastele ja riskikäitumisega noortele mõeldud spordi- ja rahvamängude elementidega dünaamilised mängud, sh arvutimängud, millele järgnevad analüüs ja tagasiside professionaalse psühholoogi poolt); Koostöö spetsialistidega (loengud, infotunnid); Bioloogilise tagasiside meetodil põhinev treening; Nõustamiskabinett, kus võttavad vastu psühholoog ja sotsiaalpedagoog; Rhabilitatsiooni statsionaarne keskus Loksas.

Saavutused: Keskus pidevalt laiendab oma tegevust, pakkudes ka ennetuslikke üritusi – temaatilisi seminare täiskasvanutele ja teismeelistele, eluoskuste programmide treeninguid ja mänge käitumuslikke häirete ja sõltuvuste korrektsiooni bioakustilise meetodi järgi (ingl k neurofeedback). Ta pakub lisaks rehabilitatsiooniteenusele ka sõltuvuse ennetamise teenust laiemale sihtrühmale, tegeledes lisaks narkosõltuvusele ka arvutisõltuvusega ja sõltuvusega arvutimängudest ja rakendades Eesti jaoks uudset meetodit. Uuteks sihtgruppideks on noored ja nende vanemad, uuteks teenusteks on eluoskuste ja kogemusõppe treeningud ning uus meetod on bioloogilise tagasiside treening (ingl k neurofeedback).

Ettevõtlustulu: Meie teenuseid ostavad igaastaselt alates 2003.a. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, meil on ka Siseministeeriumi poolt teenuste delegeerimise kogemus. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti toel osutame psühholoogilist, sotsiaalset ja rehabilitatsiooni abi/nõustamist sõltlastele ja nende lähedastele.

Pildid tegevusest