Tagurpidi Lavka MTÜ

Asutatud: 2009-08-09
Tegevusvaldkond: toidukauba jaemüük
Sihtgrupp: Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad, Eesti talunikud
E-post: lavka.tagurpidi(at)gmail.com
Veebileht: tagurpidilavka.ee

Tooted: Toidukaup.

 

Ühiskondlik eesmärk: Tagurpidi Lavka eesmärk on teha Eesti talunike ja väiketootjate toidukaup Eesti inimestele eelistatud ja kättesaadavaks valikuks. Tõsta linnainimese teadlikkust Eestimaise toidu päritolust ja tuua puhas toit linnainimesele lähemale. Toetada puhta talutoidu kasvatamist ja tootmist pakkudes väiketalunikele kauba eest õiglast tasu.

Lahendus: Tagurpidi Lavka ostab väiketalunike ja -tootjate tooteid ja müüb neid linnainimestele Tallinnas e-poest. Väärtustades toidukauba keskkonnasõbralikkust, püüab Tagurpidi Lavka pidevalt leida võimalusi nutikamaks tarbimiseks – taaskasutatakse osa pakenditest, eelistatakse mahedalt kasvatatud ja toodetud tooteid, jms.

Saavutused: Tagurpidi Lavka tegevuse üks peamisi väärtuseid on maksta talunikele ja tootjatele nende toodete eest õiglast hinda. Tagurpidi Lavka ei kehtesta toidukaubale võimalikult madalaid hindasid, millega tootjad peavad leppima. Hinnad kujunevad koostöös tootjatega, arvestades tootja soove ning turu tasakaaluhindasid. Keskmine talukauba tellija on Tagurpidi Lavkast teinud kolme aasta (2011-2013) jooksul kokku 12,7 tellimust. Regulaarselt igakuiseid tellimusi on kolme aasta jooksul esitanud enam kui 120 tellijat. Tagurpidi Lavka suurendab talunike ja väiketootjate ligipääsu turule. 2013. aastal andis koostöö Tagurpidi Lavkaga talunikule/väiketootjale keskmiselt 110 € eest kuus lisatulu (Allikas: Tagurpidi Lavka andmebaas). Sama aasta jooksul alustasid kaks talunikku toidukauba kasvatamist vastavalt eelnevale kokkuleppele Tagurpidi Lavkaga nende kauba turustamiseks.

Ettevõtlustulu: Eesti talukauba ja väiketootjate toidukauba müümine e-poe kaudu.

Pildid tegevusest