Töötahe MTÜ

Asutatud: 2003-03-10
Tegevusvaldkond: Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: tootahe(at)keila.ee
Veebileht: www.tootahe.ee

Teenused: Töötahe pakub ja vahendab Keilas tööd erivajadustega ja vähese konkurentsivõimega inimestele. Lisaks pesutuba, puuetega laste päevahoid, tugiisiku teenus puuetega peredele ja töövahendus.

Teenused avalikule sektorile: Vahendab Töötukassa poolt pakutavale tööharjutus ja tööpraktika teenust.

 

Ühiskondlik eesmärk: pakkuda ja vahendada tööd erivajadusega (puudega) ja vähese konkurentsivõimega inimestele (näiteks pikaajalistele töötutele).

Lahendus: Jõukohase töö pakkumine töökeskuse ja tööturumeetmete vahendamine. Keilas Põllu tänaval on avatud töökeskus kus käib päeval kuni 40 inimest. Keskuses pakutakse erinevad allhanketööde tegemise võimalust. Jõekohasteks tööülesanneteks on lihtsamad komplekteerimise ja pakendamise tööd, tootekoodide ja panderollide kokkukleepimine, kangastelgedel vaipade kudumine, sise- ja välikoristustööd, Keila linnalehe kojukanne jne. Töötahe vahendab Töötukassa poolt pakutavale tööharjutus ja tööpraktika teenust. Koostöö käigus testitakse inimeste töövõimet, harjutakse töökeskkonna ja -distsipliiniga, mille järgselt on inimestel võimalus jätkata töötamist töökeskuses või sobivuse korral ka avatud tööturul. Lisaks tööle korraldab MTÜ Töötahe puuetega inimestele erinevaid vabaaja üritusi.

Saavutused: Töökeskuses töötab 40 inimest. 2013.a aastal vahendatakse Töötukassa teenuseid kuni 45 inimesele. 6 peret, kus on raske puudega laps(ed) – vanemad saavad jätkata tööl käimist tänu tugiteenustele.

Ettevõtlustulu: Töötukassa poolt pakutavale tööharjutus ja tööpraktika teenus (pikaajalistele töötutele ja tööealistele puuetega inimestele tööharjutamise ja kaitstud töötamise teenus). Lisaks pesutuba, puuetega laste päevahoid, tugiisiku teenus puuetega peredele, töövahendus.