Uuskasutuskeskus MTÜ

Asutatud: 2004-04-21
Tegevusvaldkond: Jaekaubandus, säästev tarbimine
Sihtgrupp: Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad
E-post: tatari(at)uuskasutus.ee
Veebileht: www.uuskasutus.ee

Teenused: Uuskasutuskeskuse poodidesse saab annetada senise omaniku jaoks üleliigseks muutunud, kuid endiselt kasutuskõlblikke asju.

Tooted: Taaskasutatud asjad,riided.

Ühiskondlik eesmärk: MTÜ Uuskasutuse (edaspidi UK) eesmärk on muuta Eesti elanikkonna tarbimisharjumusi keskkonnasõbralikumaks. Keskkonnasõbralikuks peab UK tarbimiskäitumist, mille korral: 1. vajalike asjade soetamisel eelistatakse uuskasutust ehk taaskasutust; 2. kui asju enam ei vajata, suunatakse need prügimäele saatmise või kodus kasutult hoidmise asemel võimalusel uuskasutusse.

Lahendus: UK peamiseks tegevuseks on uuskasutamise muutmine lihtsaks, kättesaadavaks, meeldivaks ja igapäevaseks. Selle jaoks võetakse Eesti elanikelt tasuta vastu kasutuskõlblikke esemeid. Peale sorteerimist suunatakse need taas ringlusse UK kauplustes (Uuskasutuskeskused). Osa esemeid annetatakse puudust kannatavatele peredele ning kultuurivaldkonna koostööpartneritele (teatrite kostümeerijad ja kujundajad, kunsti tudengid). Koostööd tehakse Eesti Lasterikaste Perede Liiduga, Sihtasutusega Dharma, varjupaikadega, tulekahjuohvrite ja paljude kohalike omavalitsuste sotsiaalosakondadega.

Saavutused: Ainuüksi 2012. aastal suunati ringlusse 140 tonni asju, mis oleksid muidu jõudnud enneaegselt prügimäele. Näiteks heategevuseks läks sellest 86 tonni (peamiselt lasterikastele peredele).

Ettevõtlustulu: Kasutatud asjade müügist kauplustes tekkiv ettevõtlustulu katab 100% ulatuses põhitegevusega seotud kulud. 2012. aastal moodustas kaupluste käive ligi 300 tuhat eurot. Sotsiaalse ettevõttena investeerib UK kulude katmisest ülejääva kasumi ühiskondliku eesmärgi saavutamisse (näiteks kauplustevõrgu laiendamine ja arendamine). Oma missiooniga seotud säästva tarbimise alaste kampaaniate võimendamiseks on UK taotlenud ka projektipõhist rahastust.

Pildid tegevusest