Töölesaamist toetavate teenuste pakkumise võimalus sotsiaalsetele ettevõtetele

22.06.2017

 

Anname teada, et potentsiaalsete töötajate konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamise edendamiseks on võimalik taotleda toetusi Innove struktuuritoetustest:

  • esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmise ja tööle aitamise taotlusvoor avati 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30.06.2020;
  • pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmise ning tööle aitamise teine taotlusvoor avaneb 22. augustil ning on avatud kuni 30.06.2020.

Toetust võib taotleda juriidiline isik, FIE, kohalik omavalitsusüksus, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus.

Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad 30. augustil Tallinnas ja 31. augustil Tartus infopäevad. http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/toetavad-teenused

 

Ainult kohaliku omavalitsuse üksustele või maakondlike omavalitsuste liidule mõelduna avab Innove hanke “Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”.

See võib aga olla võimalus pakkuda teenuseid nendele sotsiaalsetele ettevõtetele, kellel olemas või võimalik luua omavalitsustega hästi toimiv koostöösuhe.

Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad 23. augustil Tallinnas ja 25. augustil Tartus infopäevad. http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/hoolekanne

innove_logo

Iiris Viirpalu,