Tulemuste ja mõju kommunikatsiooni raportite kasutamine

Kõige sagedasem põhjus raporti koostamiseks on soov, et koostööpartnerid ja liikmed saaksid aru, miks on sotsiaalse ettevõtte tegevus oluline.

Mõned organisatsioonid näevad peamise lugejana annetajaid ja projektide rahastajaid. Näiteks Põhja-Eesti Pimedate Ühing, kes vajab investeeringut oma maja korda tegemiseks. Rahastajate peale mõeldes lisasid nad raportisse arvutuse, kuidas investeering võimaldab pikaajaliselt avalikule sektorile kokkuhoidu.

Lisaks on väga oluline argument potentsiaalsete klientide teavitamine, eriti kui reklaamiargumendiks on „kaks-ühes“ – saad hea teenuse ja panustad ühtlasi ühiskonda:

„Kui oleme oma klientidelt uurinud, kust on info pärit, siis mitmed on nimetanud kas SEV-i üritusi või mõjuraportit.“ – Janne Jerva, Eesti Pimemassööride Ühing

KANALID KUS ON RAPORTEID  KASUTATUD

mõju kollaaz

 

 

 

 

 

 

 

Kodulehel (viidatuna infokirjades ja sotsiaalmeedias)

  • Keskkonnaõiguse Keskus SA tegi eraldi alamlehe mõjust.
  • Domus Dorpatensis annab olulisima edasi skeemina.
  • Uuskasutuskeskus toob välja olulisemad numbrid.
  • Arengukeskus Avitus on eraldi välja toonud abi saanute lood.

Sotsiaalmeedias mõjule pääsemiseks on hea teha video, mis räägib mõjust. YFU MTÜ näiteks tegi sellise video.

Trükitud materjalides:

Kord aastas ilmuvas Avasta Maailma ajakirjas, mis tutvustab YFU tegemisi ja võimalusi on eraldi leht pühendatud mõjule. Vaata siin 2014. a oma (lk 18).

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku meeskond kasutab raporteid suhtluses Riigikogu liikmete ja ministeeriumidega, regulaarsetel esinemistel avalikel üritustel ja koolitustel. Raporti näol on meil olemas käepärane info, mida partneritega jagada.