Changemakers Academy 2019

10.11.2018

MIKS?

Meie missiooniks on aidata igaühel programmist osa võtval inimesel saavutada oma täielik potentsiaal. Seeläbi olla võimeline realiseerima oma maksimaalseid võimeid, saavutamaks endale omaseid eesmärke elus.

KUIDAS?

Me teeme seda läbi inimeste mugavustsooni laiendamise, väljakutsuvate ülesannete ja koolituste abil. Läbi tegevuste, mis on väljakutsuvad vaimselt, sundides kasutama loovust, olema paindlik ja otsusekindel ning pöörama rõhku tiimitööle ja kriitilisele mõtlemisele. Mis kõige tähtsam, olema valmis maailma paremaks muutma.

MIDA?

Changemakers Academy on Briti Nõukoguga koostöös korraldatav sotsiaalse ettevõtluse konkurss 14-19 aastastele, mille eesmärk on tõsta teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest, ühendada eesti ja vene keelt emakeelena kõnelevaid noori ja anda noorele võimalus teha esimesi samme ettevõtlusmaailmas koos mentori ja ettevõtja abiga, õppides turundamist.

Mis on sotsiaalne ettevõtlus?

Sotsiaalse ettevõtluse eesmärk on ühiskondliku probleemi lahendamine, millest teenitud tulu suunatakse tagasi ettevõttesse antud probleemi lahendamiseks.

Miks just noored?

Noored on need, kes loovad tuleviku. Põhikooli lõpp, gümnaasiumi algus on aeg, mis määrab paljuski selle, kuhu suunas edasi liigutakse. Inspireeriva näitena saab tuua Taxify juhi ja 2016. aastal tiitli Noor Ettevõtja saanud Markus Villigu. Nüüdseks on ta noorim tunnustatud juht Forbesi 30 talenti alla 30 listis. Tema alustas veel gümnaasiumis õppides enda ettevõttega, mille tegevus on laienenud praeguseks enam kui 25 riiki.

Osalejate iseloomustusi:

Minu elu parim kogemus.”

“Minu arvates konkurss oli tõesti elumuutev. Tutvusin väga huvitavate inimestega, kelle poole saan alati pöörduda, kui on probleem, midagi on arusaamatu või tunnen lihtsalt küsimusest huvi. On tõesti tunda seda CA kogukonna kaasamistunnet, mis teeb südame omamoodi soojaks.”

Konkursi kasutegurid osalejatele:

 • Parimatele auhinnareis
 • Koolitused: turundus, analüüsioskus
 • Tutvumine Eesti maailmamuutjatega – sotsiaalsete ettevõtjatega
 • Isiklik koostöö ühe inspireeriva sotsiaalse ettevõtjaga
 • Oskus jõuda ideest tulemuseni
 • Mentorlus idee elluviimise osas
 • Uued sõbrad ja tuttavad
 • Kogukonnapraktika läbimine
 • Täiendus CVsse
 • Ägedad auhinnad
 • Abi uurimistööl

Loe: Diana Vederiku kogemuslugu

Kandideeri:

Eesti keeles – https://bit.ly/2QUUJsQ

Vene keeles – https://bit.ly/2Pzu9Jc