Tooted
Tooted
Teenused
Teenused
Teenused avalikule sektorile
Teenused avalikule sektorile
Üle Eesti
Üle Eesti
Tallinn ja Harjumaa
Tallinn ja Harjumaa
Lääne- ja Ida Virumaa
Lääne- ja Ida Virumaa
Lääne-Eesti ja saared
Lääne-Eesti ja saared
Kesk-Eesti
Kesk-Eesti
Lõuna-Eesti
Lõuna-Eesti
Asjade taaskasutus
Asjade taaskasutus
Füüsiline tervis ja heaolu
Füüsiline tervis ja heaolu
Isiklik areng
Isiklik areng
Käsitööesemed
Käsitööesemed
Lastehoid - lasteaed - kool
Lastehoid - lasteaed - kool
Majutus
Majutus
Meeskonnasündmused
Meeskonnasündmused
Muu eluks vajalik
Muu eluks vajalik
Õiguste kaitse
Õiguste kaitse
Ökoehitus
Ökoehitus
Õmblustööd
Õmblustööd
Rõivad
Rõivad
Ruumide rent
Ruumide rent
Söök-jook
Söök-jook
Tööjõu vahendamine
Tööjõu vahendamine
Üritused/sündmused
Üritused/sündmused
Uued teadmised ja oskused
Uued teadmised ja oskused
Vaimne tervis ja heaolu
Vaimne tervis ja heaolu

Osta sotsiaalsetelt ettevõtetelt

SEV liikmeskond pakub väga laia toodete ja teenuste valikut mitmel pool Eestis.

Aarete Laegas MTÜ

Tooted: Kasutatud riided ja esemed.

Teenused avalikule sektorile: Riideabi.

 

Aktiviseerimiskeskus Tulevik MTÜ

Teenused: Abitöö teenus, küttepuude müük, transporditeenus.

Teenused avalikule sektorile: Kaitstud töö teenus.

AtChron MTÜ

Teenused avalikule sektorile: Kaitstud töö pakkumine.

Avitus MTÜ

Teenused: Koolitused meeleolu- ja stressisspektri häirete ning vanemahariduse valdkonnas. Koolitused kogemusnõustajatele jt vaimse tervise valdkonna spetsialistidele.

DUO kirjastus MTÜ

Teenused: Raamatute ja trükiste koostamine, kujundamine, tõlkimine ja väljaandmine.

 

Eesti Kirbuturg MTÜ

Tooted: Telliskivi Kirbuturult saab osta riideid, jalatseid, kodutarbeid, raamatuid, käsitööd, pisimööblit, vanavara ja antiiki.

Eesti Pimemassööride Ühing MTÜ

Teenused: Massaažiteenuse pakkumine.

Teenused avalikule sektorile: Puudega inimeste koolitus ja tööhõive, puudega inimeste tööalane ümberõpe.

Eesti Trükimuuseum MTÜ

Teenused: Trükiteenus (visiitkaartide, blankettide, kutsete ja müürilehtede kõrgtrükk), õpitoad ja muuseum.

Tooted: Taaskasutatud materjalist märkmikud, albumid ja plokid.

 

 

 

Eesti Üliõpilaskondade Liit MTÜ

Teenused: Soodustuste vahendamine (üli)õpilastele.

Tooted: ISIC kaartide väljastamine.

 

Eesti Unekooli Ühing MTÜ

Teenused: Perenõustamisteenus ja grupinõustamisteenus lapsevanematele eesmärgiga parendada lapse ja pere unekorraldust ning tugevdada paarisuhet. Koolitused lapsevanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele lapse unekorralduse teemadel (beebi, väikelaps, koolilaps, erivajadustega laps).

Equilibre MTÜ

Teenused: Praktiline loodusõpe; Loodusehitus (puit, savi, põhk, taaskasutus); Hobuteraapia.

Teenused avalikule sektorile: Hobuteraapia.

Hea Hoog SA

Teenused: Tööjõu vahendamine ja teenuste pakkumine.

Tooted: Käsitöö tooted.

Teenused avalikule sektorile: Töötamise toetamise teenus, pikaajaline kaitstud töö teenus.

Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu

Teenused: Laenud, hoiused.

Teenused avalikule sektorile: Kuna meie laenuportfelli kuuluvad sotsiaalsed ettevõtted, siis soodustame teenuste pakkumist avalikule sektorile

Hiirekese Mängutuba MTÜ

Teenused: huviringid, lastepeod ja linnalaagrid Hiirekese Perekeskuses, teaduspõhised videoloengud lapsevanematele veebikoolitusportaalis.

Teenused avalikule sektorile: Avalik tasuta mängimise teenus, vanemakoolitused Hiirekese Perekeskuses.

Hostel Looming (MTÜ Pohlad)

Teenused: Taaskasutust ja keskkonda väärtustav hostel Tartu kesklinna piiril.

 

Inimeselt Inimesele MTÜ

Teenused: Nõustamine, lapsehoiteenus, alternatiivkommunikatsiooni koolitused.

Tooted: AAC (alternatiivkommunikatsiooni) abivahendite müük.

Teenused avalikule sektorile: Vaimupuudega inimestele tugiteenuste pakkumine (erakooli pidamine, rehabilitatsiooniteenused).

 

Iseseisev Elu MTÜ

Teenused: Õmblustööd tellimusena.

Tooted: Erivajadustega inimeste tehtud käsitöö esemed.

Teenused avalikule sektorile: Aitab psüühilise erivajadusega inimestel leida oskuste- ja jõukohast tegevust ning tööd.

 

Johanna MTÜ

Teenused avalikule sektorile: Sotsiaalteenused, õppetegevuste ja laagrite korraldamine, nõustamine.

Keskkonnaõiguse Keskus SA

Teenused: Õigusabi, keskkonna õigusteemalised koolitused.

Teenused avalikule sektorile: Koolitusteenus (ametnikele), juriidiline ekspertteadmine erinevates riigihangetes.

Luke Mõis SA

Teenused: Toitlustamine ja ruumide rent.

Tooted: Kästiöö meened.

Teenused avalikule sektorile: Infopunkt pargi külastajatele, õppeprogrammid ja teatrilaager.

Maarja Küla SA

Teenused: Koolituste pakkumine, metsamatkad.

Tooted: Käsitöö tooted.

Teenused avalikule sektorile: Erihoolekandeteenused, kaitstud töö teenus.

 

Maarjakodu MTÜ

Tooted: Erivajadustega inimeste tehtud käsitöö tooted.

Teenused avalikule sektorile: Erihoolekanne.

 

Meditech Estonia OÜ

Teenused: Medi häirenuputeenus.

Tooted:  Automaatne ravimidosaator, elektriline pliidivalvur, asukoha positsioneerija; hooldekodude ja haiglate õekutsesüsteemid

Teenused avalikule sektorile: Kõik Medi poolt pakutavad lahendused, s.h. Medi häirenuputeenus, mida võib (kaas)finantseerida kohalik omavalitsus.

Merimetsa Tugikeskus MTÜ

Tooted: Erivajadustega inimeste käsitöö esemed.

Teenused avalikule sektorile: Igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus, kaitstud töö teenus, pikaajaline kaitstud töö teenus.

Merkuur OÜ

Teenused:

Tehnoloogia ja inseneeria valdkonna töötubade, huviringide ning teemapäevade korraldamine. Mobiilsete töökodade väljatöötamine ja rakendamine ning huvi-, koolitus- ja nõustamistegevuste pakkumine.

Teenused avalikule sektorile:

„Mobiilse teenusena läbi viidavad töötoad puidu- ja metallisektori ametite tutvustamiseks noortele“ . Teenust viiakse ellu koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskusega ja Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava „Tõrjuturiskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ programmi ressurssidest.

Nukufilmi Lastestuudio MTÜ

Teenused: Animatsiooni töötoad ja sünnipäevad, animatsiooni kursused.

Teenused avalikule sektorile: Animatsioonialane huviharidus.

Ökokratt MTÜ

Teenused: Keskkonnatelk, mürafoor, ökotants, puhta vee teemapark, taimeteraapia.

 

Pesapuu MTÜ

Tooted: Arendavad mänguasjad.

Teenused avalikule sektorile: Võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine, tugiisikuteenus.

Meiega saab ühendust kontaktidel: telefon 44 606 77, e-post mtupesapuu(at)gmail.com

Põhja-Eesti Pimedate Ühing MTÜ

Teenused: Nägemispuudega inimestele, kultuuri-, spordi-, vabaajategevused ja igapäevatoimetulekut toetavad teenused.

Teenused avalikule sektorile: Pikaajalise kaitstud töö teenus nägemispuudega inimestele.

 

Randvere Tööõppekeskus MTÜ

Tooted: Käsitööesemete müük.

 

Rosma Haridusselts MTÜ

Teenused: Peredele waldorfpedagoogika tutvustamine ja rakendamise abi.

Teenused avalikule sektorile: Johannese Kool ja Lasteaed.

RuaCrew MTÜ

Teenused: Koolitused lapsevanematele.

Teenused avalikule sektorile: Mobiilne noorsootöö, tugiisiku teenus, sotsiaalsete oskuste arendamise grupid.

 

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ

Teenused: Puuetega inimestele info jagamine, huvitegevusvõimaluste ning rehabilitatsiooniteenus.

Teenused avalikule sektorile: Sotsiaalteenuste pakkumine ning kogemusnõustamine.

 

Sakadak OÜ

Tooted: Puidust suveniiride ja kadakast tarbekaupade valmistamine.

Teenused avalikule sektorile: Töötukassa poolt: ( tugiisikuga töötamise teenus), Randvere Tööõppekeskusele : (toetatud töötamine), Töötukassale- (tööpraktikaga töötamine).

 

Sõbralt sõbrale (EEKBL – Valduste OÜ)

Teenused: Sõbralt Sõbrale kaubamärgi all tegutseb 12 ringluspoodi. Kauplustesse saavad kõik annetada oma kodus üleliigseks muutunud, kuid korralikke esemeid – riideid, jalanõusid, mööblit, kodutehnikat, mänguasju, raamatuid, kodukaupu ja tööriistu. Teenitud tulu eest tehakse abivajavatele peredele annetusi.

Solve et coagula OÜ

Teenused: Koolitused, tööturutenused, allhanked, puidutööd, CNC freesimine.

Tooted: Käsitöö esemed.

Teenused avalikule sektorile: Kaitstud töötamise teenus. Tugiisiku teenus.

Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa MTÜ

Teenused: Koolitused, bioakkustiline korrektsioon.

Teenused avalikule sektorile: Tallinnas elavate uimastisõltlaste ning nende lähedaste nõustamis- ja järelrehabilitatsiooni teenuse läbiviimine (psühholoogiline ja sotsiaalnõustamine).

Speaksmart OÜ

Teenused: Argumenteeritud mõtlemis-, suhtlemis- ja juhtimisoskuste koolitus ja konsultatsioon, aruteludisain ja -juhtimine.

Teenused avalikule sektorile: Valitsusasutused ja teised riigiasutused on olnud pikalt meie põhiteenuste, koolitus- ja konsultatsiooniteenus, organisatsiooni väitlusklubi ning modereerimine, suurkliendid.

Taaskasutuskoda MTÜ

Teenused: Töötoad asjade taaskasutamise võimalikkusest.

Tooted: Kasutatud asjade müük.

 

Tagurpidi Lavka MTÜ

Tooted: Toidukaup.

 

Tartu Erahariduse Edendamise Selts MTÜ

Teenused: Võimalik omandada alus- ning põhiharidus, võtta osa huvitegevustest ja täiendada end täiskasvanutele mõeldud kursustel ja programmides.

Teenused avalikule sektorile: Tartu Erakool, HuviTERA erahuvikool, Terakese eralasteaed ja Hariduskeskus.

 

Tartu Maarja Tugikeskus MTÜ

Teenused: Rehabilitatsiooniteenus, igapäevaelu toetamine, toetatud elamine, kogukonnas elamine.

Teenused avalikule sektorile: Riiklik lapsehoiuteenus, tööpraktika ja tugiisiku teenus.

 

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis SA

Teenused: Ruumide rent, majutus, seminarid, koolitused.

Terve Eesti SA

Teenused: Töökohapõhiseid ennetusprogramme inimeste harimiseks HIV, lapse seksuaalse arengu ja sõltumatu alkoholitarbimise teemadel.

 

THINK Eesti MTÜ

Teenused: Erinevad kursused, andmesisestus, kodulehtede valmistamine, raamatupidamisteenus.

 

Töötahe MTÜ

Teenused: Töötahe pakub ja vahendab Keilas tööd erivajadustega ja vähese konkurentsivõimega inimestele. Lisaks pesutuba, puuetega laste päevahoid, tugiisiku teenus puuetega peredele ja töövahendus.

Teenused avalikule sektorile: Vahendab Töötukassa poolt pakutavale tööharjutus ja tööpraktika teenust.

 

Uuskasutuskeskus MTÜ

Teenused: Uuskasutuskeskuse poodidesse saab annetada senise omaniku jaoks üleliigseks muutunud, kuid endiselt kasutuskõlblikke asju.

Tooted: Taaskasutatud asjad,riided.

Väärtustades Elu SA

Teenused: Raseduskriisi nõustamine,paarisuhtekoolitused ja koolitused töökohtadesse peresõbraliku ettevõtte arendamise eesmärgil.

 

Vahejaam Taaskasutuskeskus MTÜ

Teenused: Vahejaama taaskasutuskeskusesse saab tuua oma vanu, korras ja puhtaid asju – nõud, toalilled, mööbel, raamatud jne.

 

Veriora Tsunft MTÜ

Tooted: Pakendid.

Teenused: Õpitoad.

VIREO (M.R. Therapy OÜ)

Teenused: Tööfüsioteraapia, rehabilitatsioon.

YFU Eesti MTÜ

TeenusedRahvusvahelised haridusprogrammid.